Keine direkten Treffer gefunden für: dünyaya

Deutsch Türkisch

28 indirekte Treffer gefunden für: dünyaya

Deutsch Türkisch
auf die Welt bringen dünyaya getirmek
auf die Welt kommen dünyaya gelmek
auf Welt kommen dünyaya gelmek
das Licht der Welt erblicken dünyaya gelmek
der erdnächste Planet {sub} {m} dünyaya en yakın gezegen
die Welt beherrschen {v} dünyaya hükmetmek
exogen {adj} [Geologie] dünyaya dışarıdan etki eden hava veya su
Fenster zur Welt {sub} {n} dünyaya açılan pencere
fern der Welt dünyaya uzak
geboren {adj} dünyaya gelmiş
Herausforderung an die Weltgemeinschaft {sub} {f} dünyaya atf
jedes Kind, das auf die Welt kommt dünyaya gelen her çocuk
der Kosmopolit {sub} {m} dünyaya yayılmış canlı türleri
der Krautjunker {sub} {m} [Landedelmann, der keine Weltgewandtheit und -erfahrung besitzt] dünyaya yabancı taşralı
der Landedelmann {sub} {m} [Krautjunker, der keine Weltgewandtheit und -erfahrung besitzt] dünyaya yabancı taşralı
Licht der Welt erblicken {v} dünyaya gelmek
rechtlicher Status des gezeugten Kindes {sub} {m} dünyaya getirilen çocuğun yasal statüsü
Rückkehr zur Erde {sub} {f} dünyaya geri dönüş
die Weltanschauung {sub} {f} dünyaya bakış açısı
das Weltbild {sub} {n} dünyaya bakış açısı
die Weltferne {sub} {f} dünyaya yüzünü çevirme
die Weltfremdheit {sub} {f} dünyaya yüz çevirme
weltläufig {adj} dünyaya yönelik
die Weltläufigkeit {sub} {f} dünyaya yönelik olma
die Weltoffenheitspolitik {sub} {f} dünyaya açık politika
zur Welt bringen {v} dünyaya getirmek
zur Welt gekommen dünyaya geldi
zur Welt kommen {v} dünyaya gelmak
0.002s