6 direkte Treffer gefunden für: dünya


77 indirekte Treffer gefunden für: dünya

Deutsch Türkisch
Abschwächung der Weltkonjunktur {sub} {f} dünya konjüktürünün zayıflaması
Abwicklung des Welthandels {sub} {f} dünya ticaretini tasfiye etme
der Akosmismus {sub} {m} dünya gerçeğine inanmamak
der Akosmismus {sub} {m} dünyadan uzak
alle Reichtümer in der Welt dünyanın tüm zenginlikleri
am Anfang der Welt dünyanın başında
am Ende der Welt dünya sonunda
am grünen Rand der Welt dünyanın yeşil köşesinde
Angebotskurve eines Landes für ein Gut auf dem Weltmarkt dünya piyasasında bir ürün için bir ülkenin arz eğrisi
die Askese {sub} {f} dünyadan elini eteğini çekme
auf der Welt Dünya‚da
auf die Liste des Weltkulturerbes aufgenommen Dünya kültür mirası listesine alınmış
auf die Welt bringen dünyaya getirmek
auf die Welt kommen dünyaya gelmek
auf Welt kommen dünyaya gelmek
auf Weltebene Dünya yüzünde
aus allen Teilen der Welt dünyanın her yerinden
aus allen Teilen der Welt kommen dünyanın her yerinden gelmek
außerirdisch {adj} [nicht von dieser Welt] dünyadan olmayan
außerirdisch {adj} dünya dışından
außerirdisches Wesen {sub} {n} dünya dışından yaratık
Beherrschung der Weltmärkte {sub} {f} dünya pazarlarına egemen olma
Bericht über den sozialen Fortschritt in der Welt {sub} {m} dünya`da sosyal gelişim üzerine rapor
bis ans Ende der Welt dünyanın sonuna kadar
bis in alle Ewigkeit bist du für mich wie ein Bruder dünya ahret kardeşimsin
blind {adj} dünyadan bihaber
der Boxweltmeister {sub} {m} Dünya boks şampiyonu
Dame von Welt {sub} {f} dünya kadını
das einzige seiner Art weltweit dünya çapında türünde tek
Das Ende der Welt ist nah dünyanın sonu yaklaştı
das Licht der Welt erblicken dünyaya gelmek
Das teuerste Gewürz der Welt dünya`nın en pahalı baharatı
Dem Mutigen gehört die Welt dünya cesura ait
der erdnächste Planet {sub} {m} dünyaya en yakın gezegen
Die Erde ist eine Kugel dünya yuvarlaktır
die Erde umfliegen dünyanın etrafında uçmak
die Welt beherrschen {v} dünyaya hükmetmek
die Welt betrachten {v} dünya incelemek
die Welt durchwandern dünya yaya gezmek
die Welt in Erstaunen versetzen {v} dünya şaşırtmak
Die Welt ist aus den Fugen geraten dünya çığırından çıktı
Die Welt ist klein! dünya küçük
die Welt kennen dünya tanımak
Die Welt liegt ihm zu Füßen dünya onun önünde diz çöküyor
Die Welt liegt vor ihnen dünya önünüzde diz çöküyor
die Welt umrunden dünya dolaşmak
die Weltbühne verlassen {v} {ugs.} dünyadan göçüp gitmek
die Weltpolizei spielen dünya polisi rolü oynamak
Diesseits und Jenseits [Religion] dünya ve ahret
Doha-Runde Dünya Ticaret merkezi oturumu
draußen in der Welt Dünya`nın başka yerinde
akademische Welt {sub} {f} akademik dünya
alle Welt {sub} {f} tüm dünya
alle Welt tüm dünya
aller Welt {sub} {f} tüm dünya
Allerwelts- tüm dünya
alte Welt {sub} {f} eski dünya
die Anschovis {sub} {f} tuzlu sardunya
die Außenwelt {sub} {f} dış dünya
bewohnte Welt {sub} {f} ikamet edilen dünya
die Boheme {sub} {f} gönlünce yaşanan bir dünya
böse Welt {sub} {f} kötü dünya
die Cyberwelt {sub} {f} sanal dünya
die akademische Welt akedemik dünya
die Alte Welt eski dünya
die antike Welt {sub} {f} antik dünya
die Dritte Welt Üçüncü Dünya
die elegante Welt şık dünya
die ganze Welt bütün dünya
die Neue Welt {sub} {f} [Amerika] yeni dünya
Die verlorene Welt, Die vergessene Welt kayıp dünya, unutulmuş dünya
die Vierte Welt dördüncü dünya
die vornehme Welt seçkin dünya
diese abenteuerliche Welt şu maceralı dünya
das Diesseits {sub} {n} [Religion] bu dünya
Dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
dritte Welt {sub} {f} üçüncü dünya
0.003s