13 direkte Treffer gefunden für: dünn


50 indirekte Treffer gefunden für: dünn

Deutsch Türkisch
die Duenna {sub} {f} [veraltet] genç kız dadısı
die Duenna {sub} {f} [veraltet] nedime
dunnemals {adv} o vakit
dunnemals {adv} o zaman
dünn beschichtet {adj} ince tabakalı
dünn besiedelt {adj} az nüfuslu
dünn besiedelt {adj} kırsal
dünn besiedelt {adj} tenha yerleşimli
dünn besiedelte az nüfuslu
dünn besiedelte Gebiete {sub} {pl} az nüfuslu bölgeler
dünn besiedeltes Gebiet {sub} {n} az nüfuslu bölge
dünn bevölkert az nüfuslu
dünn bevölkert nüfus olarak tenha
dünn bevölkert nüfusu az
dünn bevölkert tenha yerleşimli
dünn geschnitten ince doğranmış
dünn machen {v} inceltmek
dünn machen {v} [ugs.: sich~] kaçmak
dünn machen {v} [sich~] büzülmek
dünn gesät eşine az rastlanır
dünn gesät nadiren görülen
dünn schneiden ince kesmek
dünn und zart {adj} ince ve zarif
dünn werden {v} incelmek
das Dünnbandgießen {sub} {n} ince bant dökümü
dünnbehaart {adj} seyrek saçlı
dünnbeinig {adj} ince bacaklı
der Dünnbeiniger {sub} {m} ince bacaklı0
dünnbesetzt {adj} seyrek
dünnbesiedelt {adj} az nüfuslu
die Dünnbesiedelung {sub} {f} tenha yerleşim
das Dünnbettmörtelverfahren {sub} {n} ince yataklı beton metodu
Dünnbettverfahren {v} ince yatak metodu
das Dünnbier {sub} {n} az akollü bira
das Dünnblech {sub} {n} ince sac
der Dünnbrettbohrer {sub} {m} [ugs.: hum.] az ile yetinen
der Dünnbrettbohrer {sub} {m} ince tahta delen
der Dünndarm {sub} {m} ince barsak
der Dünndarm {sub} {m} ince bağırsak
das Dünndarmdivertikel {sub} {n} incebağırsak çıkmazı
die Dünndarmentzündung {sub} {f} incebağırsak iltihabı
die Dünndarmfistel {sub} {f} incebağırsak akarcası
die Dünndarmgeschwulst {sub} {f} incebağırsak uru
das Dünndarmgeschwür {sub} {n} incebağırsak çıbanı
das Dünndarmgeschwür {sub} {n} incebağırsak ülseri
der Dünndarmileus {sub} {m} incebağırsak tıkanması
der Dünndarmkrebs {sub} {m} incebağırsak kanseri
dünndarmlösliche Pille {sub} {f} ince bağırsakta eriyen hap
die Dünndarmoperation {sub} {f} ince bağırsak operasyonu
die Dünndarmpassagezeit {sub} {f} ince bağırsaktan geçiş zamanı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu