7 direkte Treffer gefunden für: cinsellik


36 indirekte Treffer gefunden für: cinsellik

Deutsch Türkisch
das Autosom {sub} {n} cinsellik kromozomu
autosomal {adj} cinsellik kromozomu ile ilgili
autosomal-dominant {adj} cinsellik kromozomu ağırlıklı
autosomal-rezessiv {adj} cinsellik kromozomu ağırlıklı olmayan
die Autosomen {sub} {pl} cinsellik kromozomları
die Erotisierung {sub} {f} cinsellikle yüklenme
generisch {adj} cinsellikle ilgili
die Genophobie {sub} {f} cinsellik korkusu
die Genophobie {sub} {f} cinsellikten kaçınma
das Gonosom {sub} {n} cinsellik kromozomu
die Gonosomen {sub} {pl} cinsellik kromozomları
die Sexologie {sub} {f} cinsellik bilim
sexual {adj} [sexuell] cinsellikle ilgili
die Sexualberatung {sub} {f} cinsellik danışmanlığı
das Sexualdelikt {sub} {n} [juristisch] cinsellik suçu
die Sexualkunde {sub} {f} cinsellik dersi
das Sexualkundebuch {sub} {n} cinsellik dersi kitabı
die Spermatorrhöe {sub} {f} [Med.] cinsellik olmadan kendiliğinden meni akması
die Autoerotik {sub} {f} bir ile olmadan kendi kendine cinsellik
die Bisexualität {sub} {f} çift cinsellik
das zarte Geschlecht nazik cinsellik
die Entwicklungshomosexualität {sub} {f} ergenlik çağındaki geçici cinsellik
grammatisches Geschlecht {sub} {n} gramatik cinsellik
der Heterosexismus {sub} {m} karşı cinsellik
die Heterosexualität {sub} {f} ayrı cinsellik
die Heterosexualität {sub} {f} karşı cinsellik
die Homosexualität {sub} {f} cinsellik
der Hypersexualismus {sub} {m} aşırı cinsellik
die Hypersexualität {sub} {f} aşırı cinsellik
latente Homosexualität {sub} {f} bilinçdışı cinsellik
die Schwulheit {sub} {f} cinsellik
die Schwulität {sub} {f} {ugs.} cinsellik
sexuelle Inversion {sub} {f} cinsellik
der Tribadismus {sub} {m} kadınlar arası cinsellik
unbewusste Homosexualität {sub} {f} bilinçdışı cinsellik
der Uranismus {sub} {m} cinsellik
0.002s