Keine direkten Treffer gefunden für: buzu

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: buzu

Deutsch Türkisch
die Abschmelzung {sub} {f} buzul ve kar erimesi
abschrumpfen {v} [schrumpfte ab, ist abgeschrumpft] büzülerek sıkışmak
die Abschrumpfung {sub} {f} büzülme
der Adorant {sub} {m} buzul çağdan figür
am Rande des Eises buzun kenarında
die Atrophie {sub} {f} [Med.] büzülme
atrophieren {v} büzülmek
atrophiert {adj} büzük
atrophierte {adj} büzülmüştü
atrophisch {adj} büzülme ile ilgili
atrophische Lähmung {sub} {f} büzülme felci
aufgetaut buzu erimiş
ballte büzülmüştü
die Ballung {sub} {f} büzülme
der Bergschrund {sub} {m} buzul dağ yarığı
die Borealzeit {sub} {f} buzul çağından sonraki ilk ısınma dönemi
die Bousouki {sub} {f} buzuki
das Eis brechen buzu kırmak
die Diffluenz {sub} {f} [Gegensatz Konfluenz] buzulun kollara ayrılması
ducken {v} [sich] büzülmek
dünn machen {v} [sich~] büzülmek
die Einengung {sub} {f} büzülme
eingeschrumpft {adj} büzülü
das Einlaufen {sub} {n} [Textilien] büzülme
einschnüren {v} büzülmek
einschnürend {adj} büzülen
die Einschnürung {sub} {f} büzülme
einschrumpeln {v} büzülmek
das Einschrumpfen {sub} {n} büzülme
einschrumpfen {v} büzülmek
einschrumpfend {adj} büzülen
der Einsprung {sub} {m} büzülme
das Einziehen {sub} {n} büzülme
einziehen {v} büzülmek
Eis entfernen buzu kaldırmak
der Eisbewohner {sub} {m} buzul yaşayanı
die Eisbewohner {sub} {pl} buzul yaşayanları
der Eisgürtel {sub} {m} buzul kuşak
der Eishai {sub} {m} buzul köpekbalığı
die Eisinsel {sub} {f} buzul adası
die Eiskappe {sub} {f} [Gletscherform] buzul tepe
die Eiskappen {sub} {pl} buzul tepeler
der Eiskeil {sub} {m} buzul kama
der Eiskern {sub} {m} buzul göbeği
das Eisklettern {sub} {n} buzula tırmanmak
das Eismassiv {sub} {n} buzul kütlesi
die Eiszeit {sub} {f} buzul çağı
eiszeitlich {adj} buzul çağı (ile ilgili)
die Eiszone {sub} {f} buzul bölgesi
enteist [er, sie, es~] buzunu gideriyor
0.001s