Keine direkten Treffer gefunden für: borçları

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: borçları

Deutsch Türkisch
Abbau der Schulden {sub} {m} borçları azaltma
Abdeckung von Schulden {sub} {f} borçları karşılama
Abschreibungen auf Debitoren {sub} {pl} borçların amortismanları
an ein im Zahlungsrückstand befindliches Land Kredite vergeben borçları geciktirmiş ülkeye kredi vermek
Anhäufung von Schulden {sub} {f} borçların birikmesi
Anhäufung von Schulden {sub} {f} borçların çoğalması
Aufhebung von Schulden {sub} {f} borçların kaldırılması
die Auslosung {sub} {f} borçları ayırma
Bereinigung der Schulden {sub} {f} borçları tasfiye etme
Eintreibung von Schulden {sub} {f} borçların tahsili
Einziehung von Schulden {sub} {f} borçların tahsili
Erlass von Schulden {sub} {m} borçların affı
Forderungen bevorschussenv borçları finanse etmek
die Gesamtschuld {sub} {f} borçların toplamı
die Insolvenz {sub} {f} [rechtswissenschaftlich: Man verliert alles, die Schulden werden nach sechs Jahren gelöscht] law borçları ödeyemez durumda olma
das Insolvenzverfahren {sub} {n} [Konkursverfahren] borçları ödeyememe sonucu açılan tüm varlığa el koyma davası
Kommen sie ihren Verbindlichkeiten nach? borçlarınızı ödüyormusunuz?
das Konkursverfahren {sub} {n} [Insolvenzverfahren] borçları ödeyememe sonucu açılan dava
Konsolidierung von Schulden {sub} {f} borçların konsolidasyonu
Kreditrisiken von Darlehen {sub} {pl} borçların kredi riski
die Lastenverteilung {sub} {f} borçları paylaşma
der Lastenübergang {sub} {m} borçların devri
der Lastenübergang {sub} {m} borçların nakli
Minderung der Schulden {sub} {f} borçların azalması
das Moratorium {sub} {n} [Wirtschaft] borçların kanunlar uyarınca ertelenmesi
nach Begleichung der Schulden borçları ödedikten sonra
Rückkauf von Schulden {sub} {m} borçları geri satın alma
Rückzahlung von Schulden {sub} {f} borçları geri ödeme
Schulden abbezahlen {v} borçları ödemek
Schulden anhäufen {v} borçları çoğaltmak
Schulden anhäufen {v} borçları biriktirmek
Schulden anstehen lassen {v} borçları ödememek
Schulden begleichen {v} borçları ödemek
Schulden übernehmen {v} borçları üstlenmek
der Schuldenabbau {sub} {m} borçları azaltmak
die Schuldenabdeckung {sub} {f} borçları geri ödeme
die Schuldenabschreibung {sub} {f} borçları karşılamak
die Schuldenanhäufung {sub} {f} borçların birikmesi
die Schuldenannullierung {sub} {f} borçları silme
die Schuldenrückzahlung {sub} {f} borçları geri ödeme
Umwandlung von Schulden {sub} {f} borçları dönüştürme
Verbindlichkeiten begleichen borçları ödemek
vorzeitige Rückzahlung der Schulden {sub} {f} borçları zamanından önce geri ödeme
Zahlung von Schulden {sub} {f} borçları ödeme
Zunahme der Schulden {v} borçların artması
die Akzeptverbindlichkeiten {sub} {pl} kabul borçları
an die Firma geschuldete Beträge {sub} {pl} firmaya olan borçları
angesammelte Steuerschulden {sub} {pl} biriken vergi borçları
die Anleihezinsen {sub} {pl} tahvil borçları
auf dem Grundstück liegende Schulden {sub} {pl} arsanın borçları
0.002s