41 direkte Treffer gefunden für: boşluk


50 indirekte Treffer gefunden für: boşluk

Deutsch Türkisch
alveolär {adj} boşluk odacıkları ile ilgili
der Ansatzwinkel {sub} {m} boşluk açısı
aufschließen {v} [Militär] boşlukları doldurmak
das Ausfugen {sub} {n} [Mauerwerksfugen] boşlukları doldurma
die Ausfugung {sub} {f} [Mauerwerksfugen] boşlukları doldurma
die Baulücke {sub} {f} boşluk azari
defekter Elektron {sub} {m} boşluk elektronu
die Druckscheibe {sub} {f} boşluk ayar pulu
durchschießen {v} boşluk vermek
eingepasst, spielfrei- boşluksuz ayarlı
die Einrückungen {sub} {pl} [Text] boşlukları doldurma
die Fehlstellenerzeugung {sub} {f} boşluklu üretme
fehlstellenfrei {adj} boşluksuz
freibeweglich {adj} boşlukta sallanan
Gefühl der Leere {sub} {n} boşluk hissi
gesägtes Furnierholz {sub} {n} boşluk kaplama tahtası
hohl machen {v} boşluk yapmak
hohl scheinen {v} boşluk gibi görünmek
hohler Klang {sub} {m} boşluk sesi
die Hohlmauer {sub} {f} boşluklu duvar
das Hohlmaß {sub} {n} boşluk ölçüsü
die Hohlraumabdichtung {sub} {f} boşluk kapama
der Hohlraumanteil {sub} {m} boşluk payı
der Hohlraumgehalt {sub} {m} boşluk miktarı
die Hohlraumkammer {sub} {f} boşluk hücre
der Hohlraumspeicher {sub} {m} boşluk depo
die Hohlraumspeicherung {sub} {f} boşlukta depolama
die Hohlraumtüren {sub} {pl} boşluk kapıları
die Hohlraumversiegelung {sub} {f} boşluk kaplama
das Hohlraumvolumen {sub} {n} boşluk hacmi
die Hohlrinne {sub} {f} boşluk oyuğu
die Hohlräume {sub} {pl} boşluklar
der Hohlrücken {sub} {m} boşluk sırt
die Hohlufer {sub} {f} boşluk kıyı
die Hohlwand {sub} {f} boşluk duvarı
die Höhlungen {sub} {pl} boşluklar
kavitär {adj} boşluklu
die Kavität {sub} {f} boşluk gözü
die Kavitäten {sub} {pl} [Produktion] boşluklar
kavitös {adj} boşluk olan
Korrosionsschutz der Hohlraüme {sub} {m} boşluk yüzeyleri korozyondan koruma
die Leerkontrolle {sub} {f} boşluk denetimi
die Leerstelle {sub} {f} boşluk yeri
die Leerstellen {sub} {pl} boşluk yerler
die Leerstellen {sub} {pl} boşluklar
die Leertaste {sub} {f} boşluk tuşu
das Leerzeichen {sub} {n} boşluk karakteri
die Leerzeichen {sub} {pl} boşluk karakterleri
Leerzeichen einfügen boşluk karakter eklemek
die Leerzeile {sub} {f} boşluk satırı
0.006s