Keine direkten Treffer gefunden für: birisiyle

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: birisiyle

Deutsch Türkisch
anknüpfen {v} [knüpfte an, hat angeknüpft] birisiyle irtibat kurmak
ankommen [gegen jemanden] birisiyle başa çıkmak
Anschluss an jemandem haben birisiyle temasta bulunmak
antrauen {v} birisiyle evlenmek
anulken {v} birisiyle veya bir şeyle alay etmek
anulken {v} birisiyle veya bir şeyle kafa bulmak
anwohnen {v} birisiyle komşu olmak
auf der gleichen Ebene wie jemand sein {v} birisiyle aynı seviyede olmak
auf jemanden eingehen birisiyle ilgilenmek
auskommen {v} [kam aus, ist ausgekommen] birisiyle iyi geçinmek
auslachen {v} [lachte aus, hat ausgelacht] birisiyle alay etmek
äugeln {v} [äugte, hat geäugt] birisiyle bakışmak
balgen, sich {v} birisiyle itişip kakışmak
behaupten, mit jemandem verwandt zu sein {v} birisiyle akraba olduğunu iddia etmek
bespotten {v} [bespottete, hat bespottet] birisiyle alay etmek
bespotten {v} [bespottete, hat bespottet] birisiyle eğlenmek
bespotten {v} [bespottete, hat bespottet] birisiyle kafa bulmak
besprechen {v} [besprach, habe besprochen] birisiyle karşılıklı konuşmak
Beziehungen abbrechen {v} birisiyle selamı sabahı kesmek
Bezug auf jemanden haben birisiyle ilgili olmak
Briefkontakt zu jemandem halten birisiyle mektup arakadaşlığı yapmak
das Gespräch mit jemandem wieder aufnehmen {v} birisiyle tekrar konuşmaya başlamak
die Freundschaft mit jemandem pflegen {sub} {f} birisiyle olan arkadaşlığı korumak
ein Verhältnis mit jemandem haben birisiyle bir ilişkisi olmak
eine Ehe eingehen birisiyle evlenmek
eine gemeinsame Basis finden mit jemandem birisiyle ortak bir nokta bulmak
eine Rechnung mit jemandem begleichen {v} birisiyle olan hesabını kapatmak
es mit jemandem aufnehmen birisiyle yarışmak
es mit jemandem aufnehmen können birisiyle yarışmaktan çekinmemek
es mit jemandem treiben [ugs.: Sex haben] birisiyle cinsel ilişki kurmak
es mit jemandem verderben birisiyle bozuşmak
etwas besprechen mit jemandem {v} birisiyle bir şey konuşmak
fachsimpeln {v} birisiyle uzun süre bir meslek konusunda o mesleğe ait di konuşmak
fertig mit jemandem sein birisiyle tüm ilişkilerini kesmek
freundlichen Umgang mit jemandem pflegen {v} birisiyle iyi geçinmek
Geschäfte mit jemandem tätigen {sub} {pl} birisiyle yapmak
gut mit jemandem auskommen {v} birisiyle iyi geçinmek
Halbe Halbe machen mit jemandem {ugs.} birisiyle yarı yarıya paylaşmak
Handel mit jemandem ablehnen {sub} {m} birisiyle ticaret yapmayı reddetmek
in Briefkontakt mit jemandem stehen {v} birisiyle mektuplaşmak
in Briefwechsel stehen {v} birisiyle mektuplaşmakta olmak
in Briefwechsel treten {v} birisiyle mektuplaşmak
in Wettbewerb mit jemandem treten {v} birisiyle rekabete girmek
in Übereinstimmung mit jemandem sein {v} birisiyle mutabık olmak
intime Beziehungen mit jemandem aufnehmen birisiyle cinsel ilişkiye girmek
intime Beziehungen mit jemandem haben birisiyle cinsel ilişkide bulunmak
jemandem eine Nase drehen {v} birisiyle alay etmek
jemandem eine Nase drehen {v} birisiyle kafa bulmak
jemandem Lebewohl sagen {v} birisiyle vedalaşmak
jemandem nicht zustimmen {v} birisiyle aynı fikirde olmamak
0.003sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu