1 direkte Treffer gefunden für: birisi

Deutsch Türkisch
jemand birisi

77 indirekte Treffer gefunden für: birisi

Deutsch Türkisch
abfordern {v} [forderte ab, hat abgefordert] birisinden bir şey istemek
abgewinnen {v} [gewann ab, hat abgewonnen] birisinden bir şey almak
abhalten {v} [hielt ab, hat abgehalten] birisini bir şeyden alıkoymak
abhandenmachen {v} birisinden bir şey almak
abhold sein {v} [jemandem, einer Sache abgeneigt sein] birisini veya bir şeyi çekememek
abhängen {v} {ugs.} birisini atlatmak
abhärmen {v} birisinin başının etini yemek
abhärmen, sich {v} birisinin başınan etini yemek
das Abhören {sub} {n} birisinin bilgisini dinleme
abhören {v} birisinin bilgisini dinlemek
abkapiteln {v} [kapitelte ab, hat abkapitelt] birisini azarlamak
abkapiteln {v} [kapitelte ab, hat abkapitelt] birisini fırçalamak
Abneigung einflößen birisine antipatı göstermek
abordnen {v} [ordnete ab, hat abgeordnet] birisini bir görevle yollamak
abordnend {adj} birisini bir göreve yollayan
abordnend {adj} birisini bir işe tayin eden
abpassen {v} birisinin yolunu beklemek
abscheu haben {v} birisinden nefret etmek
Abscheu vor etwas oder von jemandem haben birisinden veya bir şeyden nefret etmek
Abschied nehmen von jemandem birisine veda etmek
absetzen {v} [setzte ab, hat abgesetzt] birisini bir yerde bırakmak
Absichten auf jemanden haben {sub} {pl} birisinin üzerine planları olmak
absitzen {v} [saß ab, hat abgesessen] birisinden uzakta oturmak
Abstand zu jemandem halten {v} birisine mesafeli durmak
abtrotzen {v} birisinin direncine karşı elde etmek
abtrumpfen {v} [trumpfte ab, hat abgetrumpft] birisine üstün gelmek
aburteilen {v} birisini olumsuz tenkit etmek
abwendig machen {v} [Jemanden] birisini ayartmak
abwendig machen {v} [Jemanden] birisini caydırmak
abzwicken {v} [zwang ab, hat abgezwungen] birisinden para sızdırmak
achten auf jemandem {v} birisine göz kulak olmak
achtgeben auf {v} birisine dikkat etmek
als Verteidiger für jemanden auftreten birisinin savunucusu olarak çıkmak
als Verteidiger für jemanden erscheinen birisinin savunucusu olarak bulunmak
als Vertretung für jemanden dienen birisinin temsilcisi olarak görev yapmak
am längeren Hebel sitzen {v} birisine karşı avantajlı olmak
an eine Person glauben {v} birisine inanmak
an jemandem aussetzen birisinde kusur bulmak
an jemandem freveln {v} birisine karşı cürüm işlemek
an jemandem herumfummeln {v} birisini okşayıp durmak
an jemandem irrewerden {v} birisine güveni kalmamak
an jemandem kein gutes Haar lassen birisini paçavra etmek
an jemandem Kritik üben {v} birisini eleştirmek
an jemandem kritteln {v} birisini eleştirmek
an jemandem partizipieren {v} birisine ortak olmak
an jemandem Rache nehmen birisinden intikam almak
an jemandem Verrat begehen birisine ihanet etmek
an jemandem verzweifeln {v} birisinden ümidi kesmek
an jemandem vorbeigehen {v} birisinin önünden yürüyerek geçip gitmek
an jemanden amtliche Zustellungen vornehmen {v} birisine resmi bir evrakı teslim etmek
an jemanden ausgeliehen sein {v} birisine ödünç vermek
alleinerziehender Elternteil {sub} {m} yalnız yetiştiren ebeveynlerden birisi
alter Fuchs {sub} {m} tecrübeli birisi
der erste Beste rastgele birisi
der Domherr {sub} {m} [kirchlich] (protestan kilisesinde) kilise heyetinden birisi
die Domherrin {sub} {f} [weiblich] (protestan kilisesinde) kilise heyetinden birisi
der domkapitular {sub} {m} (protestan kilisesinde) kilise heyetinden birisi
ehrenwerte männliche Person kâmil birisi
ein Außenstehender dışarıdan birisi
ein ganz linker Hund {ugs.} çok ters birisi
ein helles Köpfchen {ugs.} uyanık birisi
ein hohes Tier {ugs.} yüksek mertebeli birisi
ein kleines Rädchen im Getriebe konumu alçak birisi
ein Mann im reifen Alter kâmil birisi
ein mieser Typ {sub} {m} kötü birisi
ein Mitangeklagter dava edilen birisi
ein Mitbeklagter dava edilen birisi
ein politisches Wesen {sub} {n} politikadan birisi
ein Sorgeberechtigter bakımdan sorumlu birisi
er hat sein Herz am rechten Fleck iyiliksever birisi
Er ist ein lustiger Vogel o neşeli birisi
er ist ein moralisch sehr korrekter Mensch o ahlaki açıdan düzgün birisi
Er ist eine gute Gesellschaft o üst kademeden birisi
er ist unerträglich katlanılmaz birisi
er ist unglaublich inanılmaz birisi
euersgleichen [euresgleichen] size benzer birisi
feiner Kerl {sub} {m} iyi birisi
0.005s