Keine direkten Treffer gefunden für: benli

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: benli

Deutsch Türkisch
das eigene Ich benliği
das eigene Ich benliğim
die Depersonalisierung {sub} {f} benlik kaybı
die Depersonalisierung {sub} {f} benlik yitimi
das Ego {sub} {n} benlik
der Egoismus {sub} {m} benlikcilik
der Egoist {sub} {m} benlikçi
egoistisch {adj} benlikçi
der Egotismus {sub} {m} benlikçilik
der Egotist {sub} {m} benlikçi
die Egotisten {sub} {pl} benlikçiler
die Egotistin {sub} {f} benlikçi bayan
die Egotistinnen {sub} {pl} benlikçi bayanlar
egotistisch {adj} benlikçi
die Eigenständigkeit {sub} {f} benlik
hörig {adj} benliğini hiçe sayacak şekilde bağlı
das Ich {sub} {n} [Psychologie] benlik
die Ichanalyse {sub} {f} benlik analizi
das ich-Erleben {sub} {n} benlik yaşantısı
ichgerecht {adj} benliğe uygun
die Ich-Grenzen {sub} {f} benlik sınırları
die Ichgrenzen {sub} {f} benlik sınırları
das Ich-Ideal {sub} {n} [Ichideal] benlik ideali
die Ich-Identität {sub} {f} [Ichidentität] benlik kimliği
die Ich-Identität {sub} {f} [Ichidentität] benlik özdeşliği
ich Komplex {sub} {m} benlik karmaşası
der ich-Kreis {sub} {m} [Psychologisch] benlik çevresi
die ich-Libido {sub} {f} [Psychologie] benlik libidosu
ich Spaltung {sub} {f} benlik yarılması
ich Stärke {sub} {f} benlik gücü
ich Störungen {sub} {pl} benlik bozuklukları
ich Triebe {sub} {pl} benlik güdüleri
ich Veränderung {sub} {f} benlik değişmesi
die Ich-Stärke {sub} {f} benlik gücü
die Ichbetontheit {sub} {f} benlik davası
ichbewusst benlik bilinci olan
ichbewusste benlik bilinci olan
das Ichbewusstsein {sub} {n} [Psychologie] benlik bilinci
die Ichsucht {sub} {f} benlik tutkunluğu
ichsüchtig {adj} benlik tutkunu
persönliche Note {sub} {f} benlik
die Persönlichkeit {sub} {f} benlik
Schwund des Ichbewusstseins [Med.] benlik yitimi
das Selbst {sub} {n} benlik
die Selbstachtung {sub} {f} benlik saygısı
das Selbstbewusstsein {sub} {n} benlik duygusu
familiär senli benli
intim {adj} senli benli
mit jemandem vertraut birisiyle senli benli
ungeniert {adj} senli benli
0.003s