10 direkte Treffer gefunden für: belirgin


50 indirekte Treffer gefunden für: belirgin

Deutsch Türkisch
deutlich gekennzeichnet belirgin işaretlenmiş
deutlich hervorstehen {v} belirgin dışarı sarkmak
deutlich hervortretend {adj} belirgin dışarı sarkan
deutlich unterhalb belirgin şekilde altında
deutlich werden {v} belirgin konuşmak
deutliche Erinnerung {sub} {f} belirgin hatırlama
deutliche Präsenz {sub} {f} belirgin mevcudiyet
deutlicher Geschmack {sub} {m} belirgin lezzet
deutlicher Klang {sub} {m} belirgin ses
deutlicher Kursanstieg {sub} {m} belirgin kur yükselişi
deutlicher Rückgang {sub} {m} belirgin gerileme
die Dunkelheit {sub} {f} belirginsizlik
eindeutige Anzeige {sub} {f} belirgin gösterge
eindeutige Autorität {sub} {f} belirgin otorite
eindeutige Entsprechung {sub} {f} belirgin benzeme
die Fuzzy-Logik {sub} {f} [Fuzzy-Theorie] belirgin olmayan bilgileri sunma rutini (meselâ: oldukça sıcak)
harter Trennstrich {sub} {m} belirgin ayırma çizgisi
kantiges Gesicht {sub} {n} belirgin köşeli surat
klar gegliedert belirgin sınıflara ayrılmış
klar werden {v} belirgin hale gelmek
klare Gesichtszüge {sub} {pl} belirgin yüz hatları
klare Verhältnisse {sub} {pl} belirgin durumlar
klarer Farbton {sub} {m} belirgin renk tonu
klarer Plan {sub} {m} belirgin plan
klarer Umriss {sub} {m} belirgin taslak
klarwerdend {adj} belirginleşen
konturiert [auch fig.] belirginleştirilmiş
konturierte Schriften {sub} {pl} belirginleştirilmiş yazılar
die Konturierung {sub} {f} belirginleştirme
der Kumulus {sub} {m} [Meteorologie] belirgin yığışmış bulut
der Kumuluswolke {sub} {m} [Meteorologie] belirgin yığışmış bulut
kurvenreiche Dame {sub} {f} belirgin hatlı bayan
kurvenreiches Mädchen {sub} {n} belirgin hatlı kız
nicht präzise belirgin değil
prezies [plattduetsch: genau, pünktlich, normal] belirgin, kesin, tam vaktinde
das Profil {sub} {n} belirgin özellikler
die Präzision {sub} {f} belirginlik
scharf begrenzte Linie {sub} {f} belirgin çizgi
scharf begrenzte Linie {sub} {f} belirgin sınırlandırılmış hat
scharf umrissen belirgin taslağı çizilmiş
scharfe Genauigkeit {sub} {f} belirgin doğruluk
scharfe Widerrist {sub} {f} belirgin cıdağı [hayvanın iki kürekkemiği arasındaki yer]
scharfgeschnittenes Gesicht {sub} {n} belirgin hatlı yüz
die Schärfeebene {sub} {f} belirginlik yüzeyi
die Schärfeeinstellung {sub} {f} belirginlik ayarı
sich profilieren {v} belirgin özellikler kazanmak
unmissverständlicher Unterschied {sub} {m} belirgin fark
die Unmissverständlichkeit {sub} {f} belirginlik
unscharf {adj} belirgin olmayan
unscharfe Regel {sub} {f} belirgin olmayan kural
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu