9 direkte Treffer gefunden für: beden


50 indirekte Treffer gefunden für: beden

Deutsch Türkisch
Agnosie des Körperschemas {sub} {f} beden agnozisi
die Akromegalie {sub} {f} bedenin uçlarının büyümesi
die Anosognosie {sub} {f} bedeninde ki bir bozukluğu algılayamama
die Anosognosie {sub} {f} bedenini doğru algılayamama
die Asomatognasie {sub} {f} bedenini algılayamama
die Atrophie {sub} {f} bedensel organları kullanmama
die Barästhesie {sub} {f} beden üzerinde ağırlık ve baskı duyusu
das Bedenken {sub} {n} [Zweifel] endişe
das Bedenken {sub} {n} [Zweifel] kaygı
das Bedenken {sub} {n} [Zweifel] şüphe
das Bedenken {sub} {n} [Zögern] duraksama
das Bedenken {sub} {n} [Zögern] kararsızlık
das Bedenken {sub} {n} [Zögern] tereddüt
das Bedenken {sub} {n} kararsızlık
das Bedenken {sub} {n} kuruntu
das Bedenken {sub} {n} kuşku
das Bedenken {sub} {n} mahzur
das Bedenken {sub} {n} problem
das Bedenken {sub} {n} sakınca
das Bedenken {sub} {n} sorun
das Bedenken {sub} {n} tereddüt
das Bedenken {sub} {n} vesvese
das Bedenken {sub} {n} şüphe
die Bedenken {sub} {pl} [Zweifel] endişeler
die Bedenken {sub} {pl} [Zweifel] kaygılar
die Bedenken {sub} {pl} kararsızlıklar
die Bedenken {sub} {pl} kuşkular
bedenken {v} [beachten] hesaba katmak
bedenken {v} [bedachte, hat bedacht] düşünüp taşınmak
bedenken {v} [bedachte, hat bedacht] göz önünde bulundurmak
bedenken {v} [überlegen] düşünmek
Bedenken anmelden tereddüt belirtmek
die Bedenkenanmeldung {sub} {f} uygunsuzluk belirtme
Bedenken aufkommen lassen {v} tereddüt yaratmak
Bedenken ausräumen {v} tereddütleri gidermek
Bedenken beschwichtigen {v} tereddütleri yumuşatmak
Bedenken erheben {v} tereddütünü bildirmek
Bedenken erregen {v} şüphe uyandırmak
Bedenken haben {v} duraksamak
Bedenken haben {v} tereddüt etmek
Bedenken haben {v} tereddütü olmak
Bedenken habend {adj} tereddütü olan
bedenken vorbringen {v} kuşkusunu bildirmek
Bedenken zeigen {v} resim göstermek
Bedenken äußern {v} beğenmemek
Bedenken äußern {v} kınamak
Bedenken äußern {v} yermek
bedenkend {adj} düşünerek
bedenkend {adj} düşünüp taşınarak
bedenkenlos {adj} tereddütsüz
0.002s