4 direkte Treffer gefunden für: baz

Deutsch Türkisch
die Base {sub} {f} [Chemie] baz
das Base {sub} {n} [Baseball] baz
basisch {adj} baz
die Grundlage {sub} {f} baz

50 indirekte Treffer gefunden für: baz

Deutsch Türkisch
ab und an bazen
ab und zu {adv} bazen
die Abiotrophie {sub} {f} bazı dokuların hayatlarının vaktinden önce sona ermesi
Abkopplung bestimmter Regionen {sub} {f} bazı bölgeleri ayırma
die Akzidenz {sub} {f} bazen
Akzidenzausgabe bazen yapılan yayın
der Akzidenzdruck {sub} {m} bazen yapılan baskı
die Akzidenzdruckerei {sub} {f} bazen baskı yapılan basımhane
alkalifrei {adj} bazsız
alkalihaltig {adj} baz
alkalihaltige Raumluft {sub} {f} baz oda havası
alkalisieren {v} baz yapmak
alkalisierende Substanz {sub} {f} baz yapan madde
an einigen Stellen bazı yerlerde
das Aryl {sub} {n} [Botanik] bazı tohumların etrafında bulunan kese şeklinde ince zar
die Athetose {sub} {f} bazı hastalıklarda istem dışı eklem hareketi
das Ausgangsprodukt {sub} {n} baz ürün
bald {adv} bazan
basal {adj} baz oluşturan
der Basalt {sub} {m} bazalt
die Basalte {sub} {pl} bazaltlar
das Basaltgestein {sub} {n} bazalt taşı
basaltgrau {adj} bazalt grisi
basaltisch {adj} bazaltik
basaltische Schicht {sub} {f} bazalt tabakası
die Basaltlava {sub} {f} bazalt lavı
die Basaltsäule {sub} {f} bazalt prizması
der Basalttuff {sub} {m} bazaltik kültaş
die Base {sub} {pl} baze
die Basen {sub} {pl} bazlar
die Basenabweichung {sub} {f} baz sapması
der Basenaustausch {sub} {m} baz değişimi
der Basenaustauscher {sub} {m} baz değiştirici
basenbildend {adj} baz teşkil eden
die Basengehalt {sub} {pl} baz miktarı
die Basenkapazität {sub} {f} baz kapasitesi
das Basenpaar {sub} {n} baz ҫifti
die Basenpaare {sub} {f} baz ҫiftleri
die Basenpaarung {sub} {f} baz ҫiftleşmesi
die Basensequenz {sub} {f} baz ardışımı
die Basensubstitution {sub} {f} baz ikamesi
die Basensättigung {sub} {f} baz doyumu
das Basentriplett {sub} {n} baz üçlüsü
der Basenumtausch {sub} {m} baz değişimi
die Basenverätzung {sub} {f} baz dağlaması
der Basenwert {sub} {m} baz değeri
der Basenüberschuss {sub} {m} baz fazlalığı
die Basilika {sub} {f} bazilik
die Basilika {sub} {f} bazilika
die Basiliken {sub} {pl} bazilikalar
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu