Keine direkten Treffer gefunden für: basarısı

Deutsch Türkisch

50 indirekte Treffer gefunden für: basarısı

Deutsch Türkisch
die Abortifikans {sub} {pl} başarısızlıklar
auffliegen {v} [flog auf, ist aufgeflogen] başarısızlığa uğramak
auffliegen lassen {v} başarısızlığa uğratmak
die Bombenrolle {sub} {f} başarısı garantili rol
danebengehen {v} basarısızlığa uğramak
danebengehen {v} başarısız olmak
den Offenbarungseid leisten [fig.: völliges Versagen eingestehen] başarısızlığı kabul etmek
der Erfolg ist ihm zu Kopf gestiegen başarısı başına vurdu
der Durchfall {sub} {m} {ugs.} basarışızlık
der Durchfall {sub} {m} {ugs.} başarısızlığa uğrama
durchfallen {v} [ich fiel durch, ich habe durchgefallen] başarısızlığa uğramak
ein Schlag ins Wasser {ugs.} başarısızlık
einen Misserfolg haben başarısızlığa uğramak
erfolglos {adj} başarısız
erfolglos sein {v} başarısız olmak
erfolglose başarısız
erfolglose Ausgabe {sub} {f} başarısız görev
Erfolglose Suche nach der Adresse başarısız adres arama
erfolglose Unternehmen {sub} {pl} başarısız işletmeler
erfolgloser Anruf {sub} {m} başarısız telefon konuşması
erfolgloser Einspruch {sub} {m} başarısız itiraz
erfolgloser Kandidat {sub} {m} başarısız aday
erfolgloser Verbindungswunsch {sub} {m} başarısız bağlantı arzusu
erfolgloser Versuch {sub} {m} başarısız deneme
erfolglosere {adj} başarısız olanı
erfolgloses Rennpferd {sub} {n} başarısız yarış atı
erfolgloses Unterfangen {sub} {n} başarısız girişim
die Erfolglosigkeit {sub} {f} başarısızlık
die Erfolglosigkeiten {sub} {pl} başarısızlıklar
erfolgslos {adj} başarısız
ergebnislos {adj} başarısız
ergebnisloses Bemühen {sub} {n} başarısız zahmet etme
es misslang basarısızlıkla sonuçlanmıştı
es zu nichts bringen başarısız olmak
etwas in den Sand setzen {v} {ugs.} başarısız olmak
etwas vergeigen {v} {ugs.} başarısız olmak
fallieren {v} başarısız olmak
fehlgeschlagen {adj} başarısız
fehlgeschlagene Rettung {sub} {f} başarısız kurtarma
fehlgeschlagene Übernahme {sub} {f} başarısız devralma
fehlgezüchtet {adj} başarısız yetiştirme
die Fehlheilung {sub} {f} başarısız iyileşme
die Fehloperation {sub} {f} başarısız operasyon
der Fehlschlag {sub} {m} başarısızlık
das Fehlschlagen {sub} {n} başarısızlığa uğrama
fehlschlagen {v} başarısız olmak
fehlschlagen {v} başarısızlığa uğramak
fehlschlagend {adj} başarısızlığa uğrayan
die Fehlschläge {sub} {f} başarısızlıklar
die Fehlsuche {sub} {f} başarısız arama
0.003s