5 direkte Treffer gefunden für: bakanlık


46 indirekte Treffer gefunden für: bakanlık

Deutsch Türkisch
Abteilungsleiter im Ministerium {sub} {m} bakanlıkta şube müdürü
der Dispositionsfonds {sub} {m} bakanlık emrinde örtülü ödenek
Gespräche auf Ministerebene {sub} {pl} bakanlık seviyesinde konuşmalar
interministeriell {adj} bakanlıklararası
Konten der Ministerien {sub} {pl} bakanlıkların banka hesapları
die Ministerebene {sub} {f} bakanlık düzeyi
ministerial {adj} bakanlık tarafından
ministerial {adj} bakanlıkça
die Ministerialabteilung {sub} {f} bakanlık dairesi
die Ministerialbeamte {sub} {pl} bakanlık memurları
der Ministerialbeamter {sub} {m} bakanlık memuru
der Ministerialbeamter {sub} {m} bakanlık çalışanı
die Ministerialbeamtin {sub} {f} [weiblich] bakanlık memuru
das Ministerialblatt {sub} {n} bakanlık sayfası
die Ministerialbürokratie {sub} {f} bakanlık düzeyinde bürokrasi
der Ministerialdirektor {sub} {m} bakanlık üstdüzey yetkilisi
der Ministerialdirektor {sub} {m} bakanlık müdürü
die Ministerialdirektorin {sub} {f} [weiblich] bakanlık müdüresi
die Ministerialdirigentin {sub} {f} [weiblich] Bakanlık orkestra şefi (bayan)
der Ministerialerlass {sub} {m} bakanlık kararnamesi
die Ministerialkanzlei {sub} {f} bakanlık özel kalemi
das Ministerialrat {sub} {n} bakanlıkta genel direktör
das Ministerialrat {sub} {n} bakanlık müşaviri
das Ministerialrundschreiben {sub} {n} bakanlık genelgesi
die Ministerialrätin {sub} {f} [weiblich] bakanlıkta genel direktör
die Ministerialzulage {sub} {f} Bakanlık ek maaşı
ministeriell {adj} bakanlıktan gelen
ministerielle Absprachen {sub} {pl} bakanlık sözleşmeleri
ministerielle Grundsatzgruppe {sub} {f} Bakanlık ilke grubu
ministerielle Norm {sub} {f} Bakanlık normu
ministerielle Tagungswoche {sub} {f} Bakanlık toplantı haftası
ministerielle Verordnung {sub} {f} Bakanlık yönergesi
ministerieller Erlass {sub} {m} Bakanlık kararname
die Ministerien {sub} {pl} bakanlıklar
die Ministeriumsangestellte {sub} {pl} bakanlık elemanları
der Ministeriumssprecher {sub} {m} bakanlık sözcüsü
die Ministeriumssprecherin {sub} {f} [weiblich] bakanlık sözcüsü
das Ministerkomitee {sub} {n} Bakanlık komitesi
der Staatssekretär {sub} {m} bakanlık müsteşarı
das Bundeskanzleramt {sub} {n} federal başbakanlık
das Bundeskanzleramt {sub} {n} Federal başbakanlık
das Bundesministerium {sub} {n} Federal Bakanlık
das Departement {sub} {n} [bes. schweiz.] (İsviçre) bakanlık
das Kanzleramt {sub} {n} başbakanlık
die Kanzlerschaft {sub} {f} başbakanlık
das Ministerpräsidium {sub} {n} Başbakanlık
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu