21 direkte Treffer gefunden für: bakım


50 indirekte Treffer gefunden für: bakım

Deutsch Türkisch
das Abtuschieren {sub} {n} bakımını yapma
an bakımından
Anbetracht [in Anbetracht] bakımından
die Anlagekosten {sub} {pl} bakım masrafı
Aufwendungen und Instandhaltung bakım ve onarım harcamaları
die Baufälligkeit {sub} {f} bakımsız
die Baufälligkeit {sub} {f} bakımsız hal
betreute Wohngruppe {sub} {f} bakım hizmeti olarak veya belirli bir denetim altında bir evde birlikte oturan grup
betreutes Wohnen {sub} {n} bakım hizmetli oturma
betreutes Wohnen {sub} {n} bakım ikamet
die Betreuung {sub} {f} bakım ve koruma
Betreuung in Pflegeheimen {sub} {f} bakım evlerinde ikâmet
die Betreuungen {sub} {pl} bakımlar
die Betreuungkosten {sub} {pl} bakım ve koruma masrafları
Betreuungs- bakım-
die Betreuungsangebote {sub} {pl} bakım teklifleri
die Betreuungsaufgabe {sub} {f} bakım ödevi
der Betreuungsaufwand {sub} {m} bakım tutarı
betreuungsbedürftig {adj} bakıma muhtaç
die Betreuungsbehörde {sub} {f} bakım ve koruma dairesi
die Betreuungseinheit {sub} {f} bakim ünitesi
die Betreuungseinrichtung {sub} {f} bakım mekânı
die Betreuungsgebühr {sub} {f} bakım harcı
das Betreuungsgesetz {sub} {n} [Juristisch] bakım ve koruma yasası
die Betreuungsintensität {sub} {f} bakım yoğunluğu
die Betreuungskosten {sub} {f} bakım mafrafları
die Betreuungsleistung {sub} {f} bakım ve koruma hizmeti
der Betreuungsort {sub} {m} bakım yeri
das Betreuungsrecht {sub} {n} [Juristisch] bakım ve koruma hukuku
die Betreuungsstelle {sub} {f} bakım ve koruma yeri
die Betreuungstätigkeit {sub} {f} bakım işi
der Betreuungsverein {sub} {m} bakım vekoruma derneği
die Betreuungsweisung {sub} {f} bakım ve koruma yönergesi
die Betreuungswirtschaft {sub} {f} bakım ekonomisi
das Betreuungsziel {sub} {n} bakım amacı
die Bewahranstalt {sub} {f} bakımevi
die Bottomness {sub} {f} bakımlılık
Dienstleistungen von Pflegeeinrichtungen {sub} {pl} bakım kuruluşları hizmetleri
dissozial {adj} bakımsız
die Dissozialität {sub} {f} [Soziologisch] bakımsızlık
ein Sorgeberechtigter bakımdan sorumlu birisi
eine gepflegte Frau bakım bir kadın
elegante Figur {sub} {f} bakım vücut
elterliches Sorgerecht {sub} {n} [juristisch] bakım ve koruma hakkı
Empfänger von Versorgungsbezügen {sub} {m} bakım parası alan
die Erhaltung {sub} {f} bakım ve onarım
die Erhaltungsarbeiten {sub} {pl} bakım işleri
der Erhaltungsaufwand {sub} {m} bakım gideri
die Erhaltungsbedingungen {sub} {pl} bakım şartları
der Erhaltungszustand {sub} {m} bakım ve onarım durumu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu