12 direkte Treffer gefunden für: baden


50 indirekte Treffer gefunden für: baden

Deutsch Türkisch
Baden Baden {sub} {n} Baden-Württemberg
baden gehen {v} yüzmeye gitmek
baden im Meer {v} denizde yüzmek
baden in {v} …içinde yıkanmak
baden in etwas {v} …bir şeyin içinde yıkanmak
Baden Sie mit heissem Wasser {sub} {n} sıcak suda yıkanma
Baden Sie mit kaltem Wasser {sub} {n} soğuk suda yıkanma
Baden verboten yüzmek yasaktır
Baden Württemberg {sub} {n} baden württemberg
Baden-Baden Almanya‚nın güneyinde bir şehir
das Baden-Württemberg {sub} {n} Baden-Württemberg
das Baden-Württemberg {sub} {n} Baden-Württemberg Eyaleti
baden-württembergisch Baden-Württemberg‚li
badend {adj} banyo yapan
badend {adj} hamam yapan
badend in [färbend, tränkend] …de ıslatılan
das Badende {sub} {n} hamam sonu
die Badenden {sub} {pl} banyo yapanlar
der Badender {sub} {m} banyo yapan
der Badener {sub} {m} [Almanya‚da bir eyalet] Baden‚lı
die Badenerin {sub} {f} [weiblich] Baden‚lı
die Badenixe {sub} {f} [eine junge weibliche Person in einem Badeanzug] mayolu genç bayan
die Badenixen {sub} {pl} mayolu genç bayanlar
der Badenser {sub} {m} [Almanya‚da bir eyalet] Baden‚lı
die Badenserin {sub} {f} [weiblich] Baden‚lı bayan
badisch {adj} Baden‚e ait
badische Küche {sub} {f} Baden mutfağı
der Donauschwabe {sub} {m} Baden Würtenberg eyaletinin Tuna nehri kenarında oturanı
die Donauschwäbin {sub} {f} [weiblich] Baden Würtenberg eyaletinin Tuna nehri kenarında oturanı
donauschwäbisch {adj} Baden Würtenberg eyaletinin Tuna nehri kenarı sakini ile ilgili
Ländle Baden Würtemberg eyaletine verilen isim
ausbaden {v} [etw ~] başına geleni çekmek
ausbaden {v} [etw ~] kabak başına patlamak
ausbaden {v} acısını çekmek
ausbaden {v} başkasının suçunun cezasını çekmek
ausbaden {v} ceremesini çekmek
ausbaden {v} elinde patlamak
das Baby baden bebeğe banyo yaptırmak
ein Kind baden çocuğa banyo yaptırmak
einen Kranken baden {v} hastaya banyo yaptırmak
für jemanden etwas ausbaden {v} {ugs.} birisi için bir şeye katlanmak
heiß baden {v} sıcak banyo yapmak
in der See baden {v} gölde yıkanmak
in der Wanne baden küvette banyo yapmak
jemanden baden {v} birine banyo yaptırmak
nackt baden {v} çıplak yüzmek
das Nacktbaden {sub} {n} çıplak yüzme
sich baden {v} banyo yapmak
sonnen baden {v} güneşlenmek
das Sonnenbaden {sub} {n} güneşlenme
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu