6 direkte Treffer gefunden für: başı


50 indirekte Treffer gefunden für: başı

Deutsch Türkisch
das Abbauen {sub} {n} [Druckerhöhung, Vorspannung] basınç yükselimini düşürme
abbauen, Druck~ {sub} {m} basınç düşürme
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen damga
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen karakter
die Abdruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
abgedruckt {adj} basılmış
abgeflachter Bogen {sub} {m} basık kemer
abhalftern {v} [halfterte ab, hat abgehalftert] başından savmak
Abnahme des Druckes {sub} {f} basıncı azaltma
abschmettern {v} {ugs.} başından savmak
abweisen {v} [Person] başından savmak
Abzweigkasten mit Druckschaltern {sub} {m} basınç şalterli tevzi kutusu
der Akupressurpunkt {sub} {m} basınç uygulanan nokta
Alarme verursacht von einfachen Eingangsignalen {sub} {pl} basit bir giriş sinyalinin sebep olduğu alarmlar
allein erziehend {adj} başına çocuk büyüten
als Drucksache basılı evrak olarak
als Faustregel basit olarak
der Aluminiumpressguss {sub} {m} basınçlı alüminyum dökümü
die Aluminiumpressgusslegierung {sub} {f} basınçlı alüminyum döküm alaşımı
am Anfang başında
am kopf stoßen başı kakmak
an Kopf und Ohren başında ve kulaklarında
die Andruckplatte {sub} {f} basınç sacı
die Andruckwalze {sub} {f} basınç merdanesi
die Andrückrolle {sub} {f} basınç silindiri
die Andrückscheibe {sub} {f} basınç diski
die Andrückstange {sub} {f} basınç çubuğu
die Andrückwalze {sub} {f} basınç merdanesi
die Andrückwalzen {sub} {pl} basınç merdaneleri
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başı çekmek
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başında bulunmak
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başı çekmek
die Anführung {sub} {f} başı çekme
die Ankerwicklung {sub} {f} basit sargı
die Anlaufscheibe {sub} {f} basınç pulu
die Anlaufscheiben {sub} {pl} basınç pulları
anspruchslos [geistig] basit
Anwendung von Druck {sub} {f} basınç uygulama
der Anzeigenwerber {sub} {m} basılı reklam veren
die Anzeigenwerbung {sub} {f} basılı reklam
auch das noch! başıma budamı gelecekti
auf dem Drucker ausgeben basım yapmak
auf dem Trockenen sitzen başı kuruda olmak
auf den Kopf hauen {v} başına vurmak
auf den Schädel schlagen {v} başına vurmak
auf der Pressekonferenz başin konferansında
auf die einfache Art basit şekilde
auf Druck belasten basınçla zorlama
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu