6 direkte Treffer gefunden für: başı


50 indirekte Treffer gefunden für: başı

Deutsch Türkisch
das Abbauen {sub} {n} [Druckerhöhung, Vorspannung] basınç yükselimini düşürme
abbauen, Druck~ {sub} {m} basınç düşürme
abdruckbar {adj} basılabilen
abdruckbar {adj} basılabilir
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen damga
abdruckbares Zeichen {sub} {n} basılabilen karakter
die Abdruckbarkeit {sub} {f} basılabilirlik
abgedruckt {adj} basılmış
abgeflachter Bogen {sub} {m} basık kemer
abhalftern {v} [halfterte ab, hat abgehalftert] başından savmak
Abnahme des Druckes {sub} {f} basıncı azaltma
abschmettern {v} {ugs.} başından savmak
abweisen {v} [Person] başından savmak
Abzweigkasten mit Druckschaltern {sub} {m} basınç şalterli tevzi kutusu
der Akupressurpunkt {sub} {m} basınç uygulanan nokta
Alarme verursacht von einfachen Eingangsignalen {sub} {pl} basit bir giriş sinyalinin sebep olduğu alarmlar
allein erziehend {adj} başına çocuk büyüten
als Drucksache basılı evrak olarak
als Faustregel basit olarak
der Aluminiumpressguss {sub} {m} basınçlı alüminyum dökümü
die Aluminiumpressgusslegierung {sub} {f} basınçlı alüminyum döküm alaşımı
am Anfang başında
am kopf stoßen başı kakmak
an Kopf und Ohren başında ve kulaklarında
die Andruckplatte {sub} {f} basınç sacı
die Andruckwalze {sub} {f} basınç merdanesi
die Andrückrolle {sub} {f} basınç silindiri
die Andrückscheibe {sub} {f} basınç diski
die Andrückstange {sub} {f} basınç çubuğu
die Andrückwalze {sub} {f} basınç merdanesi
die Andrückwalzen {sub} {pl} basınç merdaneleri
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başı çekmek
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başında bulunmak
anführen {v} [führte an, hat angeführt] başı çekmek
die Anführung {sub} {f} başı çekme
die Ankerwicklung {sub} {f} basit sargı
die Anlaufscheibe {sub} {f} basınç pulu
die Anlaufscheiben {sub} {pl} basınç pulları
anspruchslos [geistig] basit
Anwendung von Druck {sub} {f} basınç uygulama
der Anzeigenwerber {sub} {m} basılı reklam veren
die Anzeigenwerbung {sub} {f} basılı reklam
auch das noch! başıma budamı gelecekti
auf dem Drucker ausgeben basım yapmak
auf dem Trockenen sitzen başı kuruda olmak
auf den Kopf hauen {v} başına vurmak
auf den Schädel schlagen {v} başına vurmak
auf der Pressekonferenz başin konferansında
auf die einfache Art basit şekilde
auf Druck belasten basınçla zorlama
0.002s