24 direkte Treffer gefunden für: bağlayıcı


50 indirekte Treffer gefunden für: bağlayıcı

Deutsch Türkisch
als bindend anerkennen {v} bağlayıcı olarak tanımak
als bindend anerkennen {v} bağlayıcı olarak kabul etmek
das Anschlusselement {sub} {n} bağlayıcı parça
das Bindeelektron {sub} {n} bağlayıcı elektron
die Bindefrist {sub} {f} bağlayıcı süre
das Bindeharz {sub} {n} bağlayıcı reçine
der Bindelader {sub} {m} bağlayıcı yükleyici
die Bindemasse {sub} {f} bağlayıcı madde
die Bindemasse {sub} {f} bağlayıcı kütle
das Bindemittel {sub} {n} bağlayıcı malzeme
die Bindemittel {sub} {pl} bağlayıcı malzemeler
die Bindenahtfestigkeit {sub} {f} bağlayıcı dikiş sağlamlığı
bindender Beschluss {sub} {m} bağlayıcı karar
Bindende Abmachung {sub} {f} bağlayıcı anlaşma
bindende Aussagen {sub} {pl} bağlayıcı sözler
bindende Entscheidung {sub} {f} bağlayıcı karar
bindende Kraft {sub} {f} bağlayıcı güç
bindende Regel {sub} {f} bağlayıcı kural
bindende Verpflichtung {sub} {f} bağlayıcı görev
bindende Wirkung {sub} {f} bağlayıcı etki
bindende Wirkung haben {v} bağlayıcı etkisi olmak
bindende Zusage {sub} {f} bağlayıcı söz
bindender Verkaufsvertrag {sub} {m} bağlayıcı satış sözleşmesi
bindender Vertrag {sub} {m} [Politik] bağlayıcı sözleşme
bindendes Angebot {sub} {n} bağlayıcı teklif
bindendes Recht {sub} {n} bağlayıcı hukuk
bindenVertrag bağlayıcı sözleşme
die Bindephase {sub} {f} bağlayıcı faz
das Bindeprogramm {sub} {n} bağlayıcı biçimleyicisi
der Bindeton {sub} {m} bağlayıcı kil
der Bindeuhu {sub} {m} bağlayıcı solüsyon
die Bindungsfrist {sub} {f} bağlayıcı süre
die Bindungswirkung {sub} {f} bağlayıcı etki
der Fraktionszwang {sub} {m} [Politik] bağlayıcı grup kararı
freibleibend {adj} [unverbindlich, nicht bindend] bağlayıcı olmayan
freibleibender Auftrag {sub} {m} bağlayıcı olmayan görev
die Knebelungsklausel {sub} {f} bağlayıcı hüküm
der Knebelungsvertrag {sub} {m} bağlayıcı sözleşme
die Knebelüberwurfmutter {sub} {f} bağlayıcı başlık somunu
mit Bindestrich geschrieben bağlayıcı çizgi ile yazılmış
mit Bindestrich schreiben {v} bağlayıcı çizgi ile yazmak
nicht bindend bağlayıcı değil
die Polymerbindemasse {sub} {f} bağlayıcı kütle
die Unabdingbarkeit {sub} {f} bağlayıcılık
die Unverbindlichkeit {sub} {f} bağlayıcı olmayan
verbindlich machen bağlayıcı yapmak
verbindliche Bestellung bağlayıcı sipariş
verbindliche Entscheidung {sub} {f} bağlayıcı karar
verbindliche Quoten bağlayıcı oranlar
verbindliche Regel {sub} {f} bağlayıcı kural
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu