8 direkte Treffer gefunden für: bağlantılar


28 indirekte Treffer gefunden für: bağlantılar

Deutsch Türkisch
Abbau der Verbindung {sub} {m} bağlantıları kaldırma
Festigkeit von Verbindungen {sub} {f} bağlantıların sağlamlığı
Herstellen von Verknüpfungen {sub} {n} bağlantılar kurma
Verknüpfungen aktualisieren {v} bağlantıları güncelleştirmek
verstreichen {v} [verstrich, hat verstrichen] bağlantıları sıvayarak kapamak
ausgedehnte Verbindungen {sub} {pl} genişletilmiş bağlantılar
die Ausgleichsverbindungen {sub} {pl} potansiyelli bağlantılar
die Drehanschlüsse {sub} {pl} döner bağlantılar
die Drehverbindungen {sub} {pl} döner bağlantılar
entsprechende Anschlüsse {sub} {pl} uygun bağlantılar
externe Verbindungen {sub} {pl} harici bağlantılar
die Familienverbindungen {sub} {pl} ailevi bağlantılar
die Flachanschlüsse {sub} {pl} yassı bağlantılar
flexible Verbindungen {sub} {pl} esnek bağlantılar
die Hauptverbindungen {sub} {pl} ana bağlantılar
die Kabelverbindungen {sub} {pl} kablolu bağlantılar
langsame Verbindungen {sub} {pl} yavaş bağlantılar
marktmässige Verbindungen {sub} {pl} piyasa ile ilişkili bağlantılar
maximale Anzahl Verbindungen {sub} {pl} en yüksek sayıda bağlantılar
neue Abschlüsse {sub} {pl} yeni bağlantılar
Obere Bindungen üst bağlantılar
die Riegelverschlüsse {sub} {pl} sürgülü bağlantılar
die Selbstanschlüsse {sub} {pl} otomatik bağlantılar
Verbindungen im öffentlichen Nachrichtenaustausch kamusal bilgi alış verişinde bağlantılar
wirtschaftliche Verbindungen {sub} {pl} ekonomik bağlantılar
Zusammenhänge von Straftaten {sub} {pl} cürümlerde bağlantılar
die Zusammenschaltungen {sub} {pl} arabağlantılar
zyklische Verbindungen {sub} {pl} döner bağlantılar
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu