2 direkte Treffer gefunden für: bağlantılı


34 indirekte Treffer gefunden für: bağlantılı

Deutsch Türkisch
angedockt sein {v} bağlantılı olmak
anfügende Sprachen {sub} {pl} bağlantılı diller
das Ankermauerwerk {sub} {n} bağlantılı duvar örgüsü
das Folgeverbundwerkzeug {sub} {n} bağlantılı suni
die Folgeverbundwerkzeuge {sub} {pl} bağlantılı suniler
der Folgevorgang {sub} {m} bağlantılı olay
gekoppelte Kreise {sub} {pl} bağlantılı devreler
gekoppelte Leitungen {sub} {pl} bağlantılı verimler
die Inhärenz {sub} {f} bağlantılılık
die Kontextualität {sub} {f} bağlantılılık
der Koppelkondensator {sub} {m} bağlantılı kondansatör
das Kuppelprodukt {sub} {n} bağlantılı ürün
die Kuppelproduktion {sub} {f} bağlantılı üretim
das Verbindungsbauwerk {sub} {n} bağlantılı yapı
die Verbindungsbauwerke {sub} {pl} bağlantılı yapılar
die Verbindungskommunikation {sub} {f} bağlantılı iletişim
das Verbundglas {sub} {n} bağlantılı cam
der Verbundguss {sub} {m} bağlantılı döküm
zusammenhängende Sachen {sub} {pl} bağlantılı olaylar
zusammenhängende Sachen {sub} {pl} bağlantılı davalar
zusammenhängendes Netzwerk {sub} {n} bağlantılı
benutzerabhängig {adj} kullanıcı bağlantılı
direkt angeschlossen doğrudan bağlantılı
direkt angeschlossen an …e doğrudan bağlantılı
fest verdrahtet sabit bağlantılı
galvanisch gekoppelt {adj} galvanik bağlantılı
in ständiger Verbindung devamlı bağlantılı
indexgebunden indeks bağlantılı
mit zwei Anschlüssen iki bağlantılı
miteinander verflochten birbiriyle bağlantılı
nachgeschaltet {adj} seri bağlantılı
der Nebenschluss {sub} {m} paralel bağlantılı
spannungsabhängig {adj} gerilim bağlantılı
technologisch {adj} teknoloji ile bağlantılı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu