38 direkte Treffer gefunden für: bağlı


50 indirekte Treffer gefunden für: bağlı

Deutsch Türkisch
abhängige Gesellschaft bağlı şirket
anbei {adv} bağlı olarak
anbleiben {v} [blieb an, ist angeblieben] bağlı kalmak
der Anfangskennsatz {sub} {m} bağlık etiketi
angeschlossene Bank {sub} {f} bağlı banka
angeschlossene Firma {sub} {f} bağlı firma
angeschlossene Gesellschaft {sub} {f} bağlı şirket
angeschlossene Gesellschaften {sub} {pl} bağlı şirketler
angeschlossene Gießerei {sub} {f} bağlı dökümhane
angeschlossene Institute {sub} {pl} bağlı enstitüler
angeschlossene Kirche {sub} {f} bağlı kilise
angeschlossene Vorrichtung {sub} {f} bağlı düzenek
angeschlossenes Datenendgerät {sub} {n} bağlı terminal
angeschlossenes Datenendgerät {sub} {n} bağlı veri ucu
angeschlossenes Unternehmen {sub} {n} bağlı firma
angeschmiederter Flansch {sub} {m} bağlı felenç
angewiesen sein {v} bağlı olmak
die Anhänglichkeit {sub} {f} bağlılık
ankommen auf {v} bağlı olmak
der Anschlusswert {sub} {m} bağlı değer
der Anschlusswert {sub} {m} bağlı yük
die Assoziation {sub} {f} bağlılık
das Assoziationsabkommen {sub} {n} bağlılık anlaşması
die Assoziationsanalyse {sub} {f} bağlılık analizi
die Assoziationsbahn {sub} {f} bağlı hat
die Assoziationsfaser {sub} {f} bağlılık lifi
die Assoziationsfelder {sub} {pl} bağlılık alanları
der Assoziationskoeffizient {sub} {m} bağlılık katsayısı
das Assoziationskontrollelement {sub} {n} bağlı yardımcı eleman
der Assoziationstest {sub} {m} bağlılık testi
der Assoziationsvertrag {sub} {m} bağlılık sözleşmesi
auswickeln {v} [wickelte aus, hat ausgewickelt] bağlı bir şeyi açmak
auswickelnd {adj} bağlı bir şeyi açan
das Band {sub} {n} [figürlich: Bindung] bağlılık
die Bedingtheit {sub} {f} bağlılık
beherrschte Gesellschaft bağlı şirket
der Beischluss {sub} {m} bağlı olan
die Beziehung {sub} {f} bağlılık
bindet [er, sie, es~] bağlıyor
die Bindung {sub} {f} [figürlich: Verbundenheit] bağlılık
die Bindung {sub} {f} [Juristisch] bağlı olma
die Bindung {sub} {f} [Psychologisch] bağlılık
bindunglos {adj} bağlılığı olmayan
die Botmäßigkeit {sub} {f} bağlılık
der Diensteid {sub} {m} bağlılık yemini
durchschneiden {v} [ich schnitt durch, ich habe durchgeschnitten] bağlı olan bir şeyi ayırmak
eingebundene Blätter {sub} {pl} bağlı yapraklar
eingebundene Säule {sub} {f} bağlı sütun
die Ergebenheit {sub} {f} bağlılık
fesselt [er, sie, es~] bağlıyor
0.002s