11 direkte Treffer gefunden für: bağıntı


35 indirekte Treffer gefunden für: bağıntı

Deutsch Türkisch
der Abhängigkeitsfinanzplan {sub} {m} bağıntı maliye palanı
Admittanzmatrix eines Mehrphasenelementes in kohärenten Komponenten {sub} {f} bağıntı bileşenlerde çok fazlı elementlerin iletim matrisi
andocken {v} bağıntı kurmak
dissolut {adj} bağıntısız
kohärent {adj} bağıntı
der Kohärentdetektor {sub} {m} bağıntı dedektör
kohärente- bağıntılı-
kohärente Komponenten {sub} {pl} bağıntı elemanlar
kohärente Modulation {sub} {f} bağıntı modülasyon
kohärente politische Initiativen {sub} {pl} bağıntı politik inisiyatifler
kohärente Streuung {sub} {f} bağıntı dağılım
kohärente Struktur {sub} {f} bağıntı yapı
kohärentes Einheitensystem {sub} {n} bağıntı birim sistemi
kohärentes Signal {sub} {n} bağıntı sinyal
kohärentes System {sub} {n} bağıntı sistem
kohärieren {v} bağıntı olmak
das Konnektiv {sub} {n} bağıntılayan
die Konnektivität {sub} {f} bağıntılılık
die Konnexität {sub} {f} bağıntılama
die Relationen {sub} {pl} bağıntılar
die Relationenalgebra {sub} {f} bağıntısal cebir
relativ {adj} bağıntı
Relative Abweichung {sub} {f} bağıntı sapma
der Relativismus {sub} {m} [Philosophie] bağıntıcılık
der Relativist {sub} {m} bağıntı
die Relativistin {sub} {f} [weiblich] bağıntı (bayan)
die Relativität {sub} {f} [Philosophie] bağıntılılık
die Relativität {sub} {f} bağıntılık
die Relativitäten {sub} {pl} bağıntılar
das Relativitätsprinzip {sub} {n} bağıntı ilkesi
die Relativitätstheorie {sub} {f} bağıntı kuramı
attributive Relation {sub} {f} belirtici bağıntı
der Bezug {sub} {m} [räumlicher] sahasal bağıntı
die Doppelbindung {sub} {f} [Chemie] çift bağıntı
innere Verknüpfung {sub} {f} [Mathematik] bağıntı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu