16 direkte Treffer gefunden für: bağımsız


50 indirekte Treffer gefunden für: bağımsız

Deutsch Türkisch
Achtung der Souveränität {sub} {f} bağımsızlığa saygı
als unabhängiges Organ bağımsız makam olarak
das Argument {sub} {n} bağımsız değişken
autarke Wirtschaft {sub} {f} bağımsız ekonomi
autonome Investition {sub} {f} bağımsız yatırım
autonomes Land {sub} {n} bağımsız ülke
die Autonomie {sub} {f} bağımsızlık
die Befreiungsbewegung {sub} {f} bağımsızlık hareketi
Buchprüfung durch betriebsfremde Prüfer bağımsız denetçi yoluyla muhasebe denetimi
die Dekolonisation {sub} {f} bağımsızlığını kazanma
der Eigenhändler {sub} {m} bağımsız tüccar
die Eigenstaatlichkeit {sub} {f} bağımsızlık
eigenständige Firma {sub} {f} bağımsız firma
eigenständige Person {sub} {f} bağımsız kişi
eigenständige Projekte {sub} {pl} bağımsız kişiler
eigenständige Währung {sub} {f} bağımsız para birimi
eigenständiges Unternehmen {sub} {n} bağımsız işletme
die Eigenständigkeit {sub} {f} bağımsızlık
ein unabhängiger Staat bağımsız bir devlet
Einkünfte aus selbständiger Arbeit bağımsız işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus selbständiger Arbeit bağımsız işten elde edilen kazançlar
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit bağımsız işten elde edilen gelirler
Einkünfte aus selbständiger Tätigkeit bağımsız işten elde edilen kazançlar
erklärten ihre Unabhängigkeit [sie~] bağımsızlığını açıklamışlardı
freibleibend anbieten {v} bağımsız sunmak
freibleibender Verkauf {sub} {m} bağımsız satış
freibleibendes Angebot {sub} {n} bağımsız sunum
freie Schule {sub} {f} bağımsız okul
freie Schätzung {sub} {f} bağımsız tahmin
freie Tankstelle {sub} {f} bağımsız benzin istasyonu
freie Theater {sub} {pl} bağımsız tiyatrolar
freie Unternehmerschaft {sub} {f} bağımsız işletmecilik
freie Völker {sub} {pl} [Menschen] bağımsız toplumlar
freies Land {sub} {n} bağımsız ülke
freies Wohnungsunternehmen {sub} {n} bağımsız mesken işletmesi
freifinanziert {adj} bağımsız finanse edilmiş
freifinanzierter Wohnungsbau {sub} {m} bağımsız finanse edilen mesken inşası
das Freigericht {sub} {n} [Justiz] bağımsız mahkeme
die Freiheit {sub} {f} bağımsızlık
die Freiheitsbewegung {sub} {f} bağımsızlık hareketi
der Freiheitskrieg {sub} {m} bağımsızlık savaşı
der Freimakler {sub} {m} bağımsız simsar
die Freiprüfung {sub} {f} bağımsız inceleme
Gemeinschaft unabhängiger Staaten {sub} {f} Bağımsız Devletler Topluluğu
höchste Staatsgewalt {sub} {f} bağımsızlık
in unabhängiger Weise bağımsız şekilde
Indie- [unabhängig] bağımsız-
der Indie-Film {sub} {m} bağımsız film
der Indiefilm {sub} {m} bağımsız film
der Satellitenstaat {sub} {m} bağımsız gibi görünen ama bir büyük devlete bağımlı devlet
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu