3 direkte Treffer gefunden für: bağışık


50 indirekte Treffer gefunden für: bağışık

Deutsch Türkisch
die Agammaglobulinämie {sub} {f} bağışıklık sisteminin bozukluğu
das Immunsystem unterdrückend bağışıklık sistemini bastıran
die Freiheit {sub} {f} bağışıklık
die Freistellung {sub} {f} bağışıklık
der HIV-Infizierter {sub} {m} [Med.] bağışıklık yetmezliği enfeksiyonlu kimse
HIV-positiv {adj} bağışıklık yetmezliği virüsü pozitif olan
die HIV-Risikogruppe {sub} {f} [Med.] bağışıklık yetmezliği virüsü riziko grubu
der HIV-Test {sub} {m} [Med.] bağışıklık yetmezliği virüsü testi
immun {adj} [Med.] bağışık olma
immun {adj} [Med.] bağışıklıklı
immun machen {v} bağışık yapmak
die Immunabwehr {sub} {f} bağışıklık sisteminin direnç göstermesi
Immunabwehr dämpfende Substanz {sub} {f} bağışıklık sistemini zayıflatan madde
der Immunantikörper {sub} {m} bağışıklık antikoru
die Immunisation {sub} {f} bağışık hale getirme
immunisieren {v} bağışık hale getirmek
immunisieren {v} bağışıklık kazandırmak
immunisierendes Antigen {sub} {n} bağışıklık kazandıran antijen
die Immunisierung {sub} {f} bağışık hale getirme
die Immunisierung {sub} {f} bağışık yapma
die Immunisierungen {sub} {pl} bağışık hale getirmeler
die Immunität {sub} {f} [auch figürlich] bağışıklık
die Immunität {sub} {f} [Med.] bağışık olma hali
die Immunität {sub} {f} [Med.] bağışıklık
das Immunitätssystem {sub} {n} bağışıklık sistemi
der Immunitätszustand {sub} {m} bağışıklık durumu
immunkompetent {adj} bağışıklıkta etkili
immunkompetente Zelle {sub} {f} bağışıklıkta etkili hücre
die Immunkompetenz {sub} {f} bağışıklıkta etkililik
die Immunkrankheit {sub} {f} bağışıklık hastalığı
der Immunkörper {sub} {m} [Med.] bağışıklık maddesi
der Immunmangel {sub} {m} bağışıklık zayıflaması
die Immunmangelkrankheit {sub} {f} bağışıklık zayıflaması hastalığı
die Immunmodulation {sub} {f} bağışıklık modülasyonu
der Immunmodulator {sub} {m} bağışıklık modüle edici
immunmodulatorisch {adj} bağışıklık modülasyonu ile ilgili
die Immunogenetik {sub} {f} bağışıklık genetiği
immunologische Krankheiten {sub} {pl} bağışıklık hastalıkları
immunologische Störungen {sub} {pl} bağışıklık bozuklukları
immunologische Theorie {sub} {f} bağışıklık teorisi
immunologische Toleranz {sub} {f} bağışıklık teorisi
die Immunostimulanzien {sub} {pl} bağışıklık uyarıcılar
die Immunosuppression {sub} {f} bağışıklık bastırıcı ilaç
immunosuppressiv {adj} bağışıklık etkili
das Immunosuppressivum {sub} {n} bağışıklık etkili ilaç
die Immunotherapie {sub} {f} bağışıklık terapisi
der Immunozyt {sub} {m} bağışıklık hücresi
die Immunozytochemie {sub} {f} bağışıklık hücresi kimyası
die Immunreaktion {sub} {f} bağışıklık reaksiyonu
die Immunreaktionen {sub} {pl} bağışıklık reaksiyonları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu