9 direkte Treffer gefunden für: bağış


50 indirekte Treffer gefunden für: bağış

Deutsch Türkisch
die Agammaglobulinämie {sub} {f} bağışıklık sisteminin bozukluğu
die Amnestie {sub} {f} bağışlama
amnestieren {v} bağışlamak
begnaden {v} bağışlamak
die Begnadigung {sub} {f} bağışlama
die Begnadigungen {sub} {pl} bağışlamalar
der Begnadigungsausschuss {sub} {m} bağışlama kurulu
das Begnadigungskommission {sub} {n} bağışlama komisyonu
das Immunsystem unterdrückend bağışıklık sistemini bastıran
der Donator {sub} {m} bağışlayan
die Dotation {sub} {f} bağışlama
das Dotieren {sub} {n} bağışlama
dotieren {v} [ich dotierte, ich habe dotiert] bağışlamak
dotieren {v} [ich dotierte, ich habe dotiert] bağışta bulunmak
dotieren {v} bağışlamak
dotierten [sie] bağışlamışlardı
die Dotierung {sub} {f} bağışlama
Erwerb durch Schenkung bağış yoluyla elde etme
die Freiheit {sub} {f} bağışıklık
freisprechend {adj} bağışlayan
die Freistellung {sub} {f} bağışıklık
Freiwilligkeit der Spende {sub} {f} bağışın isteğe bağlı olması
für etwas spenden {v} bağışta bulunmak
die Gabe {sub} {f} bağışlama
die Gaben {sub} {pl} [Spenden] bağışlar
geben {v} bağışlamak
gespendet [er, sie, es hat~] bağış yaptı
gestiftet bağışlanmış
gewähren {v} [geben] bağışlamak
gewähren {v} bağışlamak
die Gnade {sub} {f} bağışlama
der Gnadenakt {sub} {m} bağışlama
der Gnadenerweis {sub} {m} bağışlama
die Gnadenfrist {sub} {f} bağışlama müddeti
großzügiger Spender {sub} {m} bağış yapan eli açık kişi
der HIV-Infizierter {sub} {m} [Med.] bağışıklık yetmezliği enfeksiyonlu kimse
HIV-positiv {adj} bağışıklık yetmezliği virüsü pozitif olan
die HIV-Risikogruppe {sub} {f} [Med.] bağışıklık yetmezliği virüsü riziko grubu
der HIV-Test {sub} {m} [Med.] bağışıklık yetmezliği virüsü testi
immun {adj} [auch figürlich] bağışık
immun {adj} [Med.] bağışıklı olma
immun {adj} [Med.] bağışıklıklı
immun {adj} bağışık
immun machen {v} bağışık yapmak
die Immunabwehr {sub} {f} bağışıklık sisteminin direnç göstermesi
Immunabwehr dämpfende Substanz {sub} {f} bağışıklık sistemini zayıflatan madde
der Immunantikörper {sub} {m} bağışıklık antikoru
die Immunisation {sub} {f} bağışık hale getirme
immunisieren {v} bağışık hale getirmek
immunisieren {v} bağışıklık kazandırmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu