Keine direkten Treffer gefunden für: bağı

Deutsch Türkisch

77 indirekte Treffer gefunden für: bağı

Deutsch Türkisch
der Abdominaltyphus {sub} {m} bağırsak bakterilerinin yol açtığı bir hastalık
abgekoppelt bağı çözük
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] bağımlı olmak
abhängig {adj} bağıl
abhängig {adj} bağımlı
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı işçi
abhängig Beschäftiger {sub} {m} bağımlı çalışan
abhängig Beschäftigte {sub} {pl} bağımlı çalışanlar
abhängig beschäftigte Person {sub} {f} bağımlı çalışan kişi
abhängig machend {adj} bağımlı yapan
abhängig von bağımlı
die Abhängige {sub} {f} bağımlı
die Abhängige {sub} {pl} bağımlılar
abhängige Aufgabe {sub} {f} bağımlı vazife
abhängige Beschäftigte {sub} {f} bağımlı eleman
abhängige Beschäftigte {sub} {pl} bağımlı elemanlar
abhängige Beschäftigung bağımlı çalıştırma
abhängige Beschäftigung {sub} {f} bağımlı
abhängige Beschäftigung {sub} {f} bağımlı çalışma
abhängige Bestände {sub} {pl} bağımlı stoklar
abhängige Bevölkerung {sub} {f} bağımlı nüfus
abhängige Beziehung {sub} {f} bağımlı ilişki
abhängige Daten {sub} {pl} bağımlı veriler
abhängige Erwerbspersonen {sub} {pl} bağımlı elemanlar
abhängige Erwerbspersonen {sub} {pl} bağımlı işçiler
abhängige Facette {sub} {f} bağımlı yüzey
abhängige Gebühr {sub} {f} bağımlı harç
Abhängige Gesellschaft {sub} {f} bağımlı şirket
abhängige Kosten {sub} {pl} bağımlı masraflar
abhängige Loeschwasserversorgung {sub} {f} bağımlı yangın suyu temini
abhängige Nebensätze {sub} {pl} bağımlı yan cümleler
abhängige Persönlichkeitsstörung {sub} {f} bağımlı şahsiyet bozukluğu
abhängige Pesonlichkeit {sub} {f} bağımlı kişilik
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı ayarlama
abhängige Regelung {sub} {f} bağımlı düzenleme
abhängige Station {sub} {f} bağımlı istasyon
abhängige Stichproben {sub} {pl} bağımlı denekler
abhängige Tabelle {sub} {f} bağımlı çizelge
abhängige Unternehmen {sub} {pl} bağımlı müesseseler
abhängige Variable {sub} {f} bağımlı değişken
abhängige Verriegelung {sub} {f} bağımlı sürgüleme
abhängige Veränderliche {sub} {f} bağımlı değişken
der Abhängiger {sub} {m} bağımlı bay
abhängiger Auftragnehmer {sub} {m} bağımlı mütahit
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletim
abhängiger Betrieb {sub} {m} bağımlı işletme
abhängiger Computer {sub} {m} bağımlı bilgisayar
abhängiger Datensatz {sub} {m} bağımlı kayıt
abhängiger Gewinn {sub} {m} bağımlı kazanç
Abhängiger Grenzwert {sub} {m} bağımlı değer
abhängiger Handantrieb {sub} {m} bağımlı elle çalıştırma
der Abendmahlsteller {sub} {m} akşam öğünü tabağı
der Abfangbinder {sub} {m} tutma bağı
Abwickelteller açma tabağı
ad personam şahsa bağı
die Almosenschale {sub} {f} sadaka toplama tabağı
der Almosenteller {sub} {m} sadaka toplama tabağı
die Amaryllis {sub} {f} [Pflanze] gük zamabağı
die Amaryllis {sub} {f} nergis zambağı
die Augenbinde {sub} {f} gözbağı
das Ausrückjoch {sub} {n} düzenleme bağı
die Back {sub} {f} karavana tabağı
Band der Ehe {sub} {n} evlilik bağı
Band der Freundschaft {sub} {n} arkadaşlık bağı
Band der Liebe {sub} {n} aşk bağı
Band der Liebe {sub} {n} sevgi bağı
Band der Zuneigung {sub} {n} gönül bağı
Band der Zuneigung {sub} {n} hoşlanma bağı
Band der Zuneigung {sub} {n} sevgi bağı
Bande des Blutes {sub} {f} kan bağı
die Bartbinde {sub} {f} sakal bağı
das Beffchen {sub} {n} (papaz elbisesinde) boyunbağı
die Belladonnalilie {sub} {f} nergis zambağı
die Beutelschnur {sub} {f} bel bağı
die Binde {sub} {f} boyunbağı
die Bindung {sub} {f} [Skibindung] kayak bağı
der Birnenkürbis {sub} {m} armutkabağı
0.003s