3 direkte Treffer gefunden für: azınlık


50 indirekte Treffer gefunden für: azınlık

Deutsch Türkisch
Expertentagung über nationale Minderheiten {sub} {f} azınlıklar hakkında uzman toplantısı
Förderungsmaßnahmen zu Gunsten von Minderheiten {sub} {f} azınlıklar yararına teşvik tedbirleri
in der Minderheit sein {v} azınlıkta olmak
Interesse der Minderheit {sub} {n} azınlık çıkarları
marginalisieren {v} azınlık durumuna sokmak
marginalisiert {adj} azınlık durumuna sokulmuş
die Marginalisierung {sub} {f} azınlık durumuna sokma
die Minderheit {sub} {f} azınlıkta kalma
die Minderheiten {sub} {pl} azınlıklar
die Minderheitenaktionäre {sub} {pl} azınlık hisse sahipleri
die Minderheitenansichten {sub} {pl} azınlık görüşleri
der Minderheitenanteil {sub} {m} azınlık katılım payı
die Minderheitenanteile {sub} {f} azınlık hisseleri
die Minderheitenfrage {sub} {f} [soziologisch] azınlık sorunu
die Minderheitengebiete {sub} {pl} azınlık bölgeleri
die Minderheitengruppe {sub} {f} azınlık grubu
die Minderheitenpolitik {sub} {f} azınlık politikası
das Minderheitenproblem {sub} {n} azınlık sorunu
das Minderheitenrecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] azınlık hissesi
das Minderheitenrecht {sub} {n} [Rechtswissenschaft] azınlıklar hukuku
die Minderheitenrechte {sub} {pl} [soziologisch] azınlık sorunları
die Minderheitenschutz {sub} {f} [Rechtswissenschaft] azınlıkların korunması
die Minderheitensprachen {sub} {pl} azınlıkların lisanları
die Minderheitenvertreter {sub} {pl} azınlıkların temsilcileri
der Minderheitsaktionär {sub} {m} azınlık hissedarı
die Minderheitsaktionäre {sub} {pl} azınlık hissedarları
der Minderheitsanteil {sub} {m} azınlık menfaati
der Minderheitsanteil {sub} {m} azınlık payı
die Minderheitsanteile {sub} {pl} azınlıkların hakları
die Minderheitsanteile {sub} {pl} azınlıkların çıkarları
die Minderheitsbeteiligung {sub} {f} azınlık menfaati
die Minderheitsbeteiligung {sub} {f} azınlık payı
die Minderheitserklärung {sub} {f} azınlıklar açıklaması
der Minderheitsgesellschafter {sub} {m} azınlık hissedarı
die Minderheitsgruppe {sub} {f} azınlık grubu
das Minderheitsinteresse {sub} {n} azınlık hisseleri
das Minderheitsinteresse {sub} {n} azınlıkların çıkarları
die Minderheitspositionen {sub} {pl} azınlık pozisyonları
die Minderheitsrechte {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] azınlıkların yasal hakları
die Minderheitsrechte {sub} {pl} azınlık hakları
die Minderheitsregierung {sub} {f} [Politik] azınlık hükümeti
das Minderheitsregime {sub} {n} azınlık hükümet yönetimi
die Minderheitssprache {sub} {f} azınlık dili
die Minderzahl {sub} {f} azınlıkta kalma
die Minoritätenrechte {sub} {pl} [Rechtswissenschaft] azınlıklar hukuku
die Minoritätsbeteiligung {sub} {f} azınlık iştirakı
der Mosaikstaat {sub} {m} azınlıklardan kurulu devlet
der Pogrom {sub} {m} azınlıklara karşı yapılan düşmanlık
die Pogrome {sub} {pl} [pooling agreement*] azınlıklara karşı yapılan düşmanlıklar
Position der Minderheit {sub} {f} azınlık konumu
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu