11 direkte Treffer gefunden für: ayrıntılı


37 indirekte Treffer gefunden für: ayrıntılı

Deutsch Türkisch
ausformulieren {v} [Rede] ayrıntılı anlatmak
ausführen {v} [= genauer darstellen] ayrıntılı olarak anlatmak
ausführlich schildern {v} ayrıntılı anlatmak
ausführliche Angaben {sub} {pl} ayrıntılı bilgiler
ausführliche Begründung {sub} {f} ayrıntılı sebep
ausführliche Begründung liefern {v} ayrıntılı sebep göstermek
ausführliche Entwurfsphase {sub} {f} ayrıntılı tasarlama safhası
ausführliche Informationen {sub} {pl} ayrıntılı bilgiler
ausführliche Klageschrift {sub} {f} ayrıntılı dava yazısı
ausführliche Tabellen {sub} {pl} ayrıntılı çizelgeler
ausführlicher Bericht {sub} {m} ayrıntılı rapor
ausführliches Gespräch {sub} {n} ayrıntılı sohbet
ausführliches Gespräch {sub} {n} ayrıntılı konuşma
ausführliches Protokoll {sub} {n} ayrıntılı protokol
die Ausführlichkeit {sub} {f} ayrıntılı olma
ausgeführt [genauer dargestellt] ayrıntılı olarak anlatılmış
detaillierte Beschreibung {sub} {f} ayrıntılı tanımlama
detaillierte Bestätigung {sub} {f} ayrıntılı onay
detaillierte Betrachtung {sub} {f} ayrıntılı değerlendirme
detaillierte Erkundigungen {sub} {pl} ayrıntılı malûmatlar
detaillierte Gebührenverrechnung {sub} {f} ayrıntılı harç hesabı
detaillierter Plan {sub} {m} ayrıntılı plan
detailliertere Information {sub} {f} ayrıntılı bilgi
detailliertere Informationen {sub} {pl} ayrıntılı bilgiler
der Detailplan {sub} {m} ayrıntılı plan
die Detailzeichnung {sub} {f} ayrıntılı resim
eingehende Begründung ayrıntılı gerekçe
der Einzelbericht {sub} {m} ayrıntılı rapor
gründliche Diskussion {sub} {f} ayrıntılı tartışmak
haarklein {adj} ayrıntılı şekilde
haarklein berichten ayrıntılı şekilde bildirmek
im Detail ayrıntılı olarak
die Paraphrase {sub} {f} ayrıntılı açıklama
die Rücksprache {sub} {f} ayrıntılı görüşme
detaillierter {adj} daha ayrıntılı
langatmig {adv} fazla ayrıntılı
weitschweifig {adj} çok ayrıntılı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu