4 direkte Treffer gefunden für: ayrıntı


50 indirekte Treffer gefunden für: ayrıntı

Deutsch Türkisch
ausformulieren {v} [Rede] ayrıntı anlatmak
ausführen {v} [= genauer darstellen] ayrıntı olarak anlatmak
ausführlich {adj} ayrıntı
ausführlich schildern {v} ayrıntı anlatmak
ausführliche Angaben {sub} {pl} ayrıntı bilgiler
ausführliche Begründung {sub} {f} ayrıntı sebep
ausführliche Begründung liefern {v} ayrıntı sebep göstermek
ausführliche Entwurfsphase {sub} {f} ayrıntı tasarlama safhası
ausführliche Informationen {sub} {pl} ayrıntı bilgiler
ausführliche Klageschrift {sub} {f} ayrıntı dava yazısı
ausführliche Tabellen {sub} {pl} ayrıntı çizelgeler
ausführlicher Bericht {sub} {m} ayrıntı rapor
ausführliches Gespräch {sub} {n} ayrıntı sohbet
ausführliches Gespräch {sub} {n} ayrıntı konuşma
ausführliches Protokoll {sub} {n} ayrıntı protokol
die Ausführlichkeit {sub} {f} ayrıntı olma
ausgeführt [genauer dargestellt] ayrıntı olarak anlatılmış
Beachtung von Einzelheiten {sub} {f} ayrıntıları göz önünde bulundurmak
das Detail {sub} {n} ayrıntılar
der Detailanhang {sub} {m} ayrıntı eki
die Detailansicht {sub} {f} ayrıntı görüntüsü
die Detailansichten {sub} {pl} ayrıntı görüntüleri
die Detailanzeige {sub} {f} ayrıntı göstergesi
die Detailaufzeichnung {sub} {f} ayrıntı kaydı
die Detaildatei {sub} {f} ayrıntı dosyası
die Detaildatei {sub} {f} ayrıntı kütüğü
die Detailkarte {sub} {f} ayrıntı kartı
die Detailkonstruktion {sub} {f} ayrıntı tasarımı
detaillieren {v} [detailierte, habe detailiert] ayrıntılarını vermek
detailliert {adj} ayrıntı
detaillierte Angaben {sub} {pl} ayrıntı bilgiler
detaillierte Angaben {sub} {pl} ayrıntı veriler
detaillierte Beschreibung {sub} {f} ayrıntı tanımlama
detaillierte Bestätigung {sub} {f} ayrıntı onay
detaillierte Betrachtung {sub} {f} ayrıntı değerlendirme
detaillierte Erkundigungen {sub} {pl} ayrıntı malûmatlar
detaillierte Gebührenverrechnung {sub} {f} ayrıntı harç hesabı
detaillierter Plan {sub} {m} ayrıntı plan
detailliertere Information {sub} {f} ayrıntı bilgi
detailliertere Informationen {sub} {pl} ayrıntı bilgiler
die Detaillierung {sub} {f} ayrıntılama
der Detailplan {sub} {m} ayrıntı plan
die Details {sub} {pl} ayrıntılar
die Detailzeichnung {sub} {f} ayrıntı resim
distributiv {adj} ayrıntıları içine alan
eingehende Begründung ayrıntı gerekçe
der Einzelbericht {sub} {m} ayrıntı rapor
die Einzelheiten {sub} {pl} ayrıntılar
en-detail {adj} ayrıntı
erschöpfend {adj} [ausführlich] ayrıntı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu