13 direkte Treffer gefunden für: aykırılık


32 indirekte Treffer gefunden für: aykırılık

Deutsch Türkisch
die Anomalisten {sub} {pl} aykırılıkçılar
anomalistisch {adj} aykırılıkla ilgili
kontrastierbar {adj} aykırılık gösterebilir
kontrastieren {v} aykırılık göstermek
kontrastierend {adj} aykırılık gösterici
kontrastiert [es~] aykırılık gösteriyor
die Abnormität {sub} {f} kurala aykırılık
die Agrammatikalität {sub} {f} dilbilgisel aykırılık
der Anachronismus {sub} {m} çağa aykırılık
die Flammwidrigkeit {sub} {f} alevden korumaya aykırılık
die Formwidrigkeit {sub} {f} usule aykırılık
die Formwidrigkeit {sub} {f} şekle aykırılık
die Gesetzeswidrigkeit {sub} {f} kanunlara aykırılık
die Gesetzeswidrigkeit {sub} {f} yasalara aykırılık
die Gesetzesübertretung {sub} {f} [Juristisch] yasaya aykırılık
die Gesetzwidrigkeit {sub} {f} [Juristisch] kanuna aykırılık
die Gesetzwidrigkeit {sub} {f} [Juristisch] yasaya aykırılık
grundlegende Sittenwidrigkeit {sub} {f} köklü ahlak kurallarına aykırılık
die Illegalität {sub} {f} kanuna aykırılık
die Illegalität {sub} {f} yasaya aykırılık
materielle Sittenwidrigkeit {sub} {f} maddi açıdan geleneklere aykırılık
die Obszönität {sub} {f} ahlaka aykırılık
die Ordnungswidrigkeit {sub} {f} genel düzene aykırılık
die Ordnungswidrigkeit {sub} {f} kanunlara aykırılık
die Ordnungswidrigkeit {sub} {f} kurallara aykırılık
die Ordnungswidrigkeit {sub} {f} yasalara aykırılık
der Paralogismus {sub} {m} mantığa aykırılık
die Pflichtwidrigkeit {sub} {f} göreve aykırılık
die Pornographie {sub} {f} edebe aykırılık
die Rechtswidrigkeit {sub} {f} [Rechtswissenschaft] hukuka aykırılık
die Rechtswidrigkeit {sub} {f} hukuka aykırılık
die Rechtswidrigkeit {sub} {f} kanuna aykırılık
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu