103 direkte Treffer gefunden für: ayırmak

Deutsch Türkisch
abbinden {v} [band ab, hat abgebunden] ayırmak
abdrängen {v} [drängte ab, hat abgedrängt] ayırmak
abheften {v} [heftete ab, hat abgeheftet] ayırmak
abhelfen {v} [half ab, hat abgeholfen] ayırmak
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] ayırmak
abkuppeln {v} [abkuppeln, hat abgekuppelt] ayırmak
ablösen {v} [löste ab, hat abgelöst] ayırmak
abreißen {v} [riss ab, hat abgerissen] ayırmak
abscheiden {v} [schied ab, hat abgeschieden] ayırmak
abschichten {v} ayırmak
abschpalten {v} [schpaltete ab, hat abgespaltet] ayırmak
absondern {v} [sonderte ab, hat abgesondert] ayırmak
abspringen {v} [figürlich: sich lossagen] ayırmak
abstellen {v} [Verbindung] ayırmak
abstoßen {v} [stieß ab, hat abgestoßen] ayırmak
abteilen {v} ayırmak
abtrennen {v} [trennte ab, hat abgetrennt] ayırmak
die Abzweigung {sub} {f} ayırmak
abzwitschen {v} ayırmak
analysieren {v} [analysierte, hat analysiert] ayırmak
aufgliedern [analysieren] ayırmak
auflösen {v} [löste auf, hat aufgelöst] ayırmak
aufräumen {v} [räumte auf, hat aufgeräumt] ayırmak
aufspalten {v} [spaltete auf, hat aufgespaltet] ayırmak
auseinander halten {v} ayırmak
auseinander legen {v} [alt] ayırmak
auseinander nehmen {v} [alt] ayırmak
auseinanderhalten {v} ayırmak
auseinanderlegen {v} ayırmak
auseinandernehmen {v} ayırmak
auseinanderspreizen {v} ayırmak
ausgliedern {v} ayırmak
ausklauben {v} [klaubte aus, hat ausgeklaubt] ayırmak
auskuppeln {v} [kuppelte aus, hat ausgekuppelt] ayırmak
auslösen {v} [löste aus, hat ausgelöst] ayırmak
ausmustern {v} [musterte aus, hat ausgemustert] ayırmak
ausrücken {v} [Block-Textverarbeitung] ayırmak
ausschalten {v} [schaltete aus, hat ausgeschaltet] ayırmak
die Ausschaltung {sub} {f} ayırmak
ausscheiden {v} [scheidete aus, ist ausgeschieden] ayırmak
ausschießen {v} [schoss aus, hat ausgeschossen] ayırmak
ausschwitzen {v} ayırmak
aussondern {v} ayırmak
aussperren {v} [sperrte aus, hat ausgesperrt] ayırmak
aussuchen {v} [suchte aus, hat ausgesucht] ayırmak
auswählen {v} ayırmak
dedizieren {v} ayırmak
dekonstruieren {v} ayırmak
differenzieren {v} [ich differenzierte, ich habe differenziert] ayırmak
diskriminieren {v} [ich diskriminierte, ich habe diskriminiert] ayırmak
dissozieren {v} ayırmak
dividieren {v} ayırmak
eingruppieren {v} ayırmak
einkapseln {v} [ich kapselte ein, ich habe eingekapselt] ayırmak
einteilen {v} ayırmak
entfernen {v} ayırmak
entfritten {v} ayırmak
entkuppeln {v} ayırmak
entmischen {v} ayırmak
entschneiden {v} ayırmak
entwirren [Haare] ayırmak
faktorisieren {v} [Mathematik] ayırmak
freigeben {v} ayırmak
Haare scheiteln {v} ayırmak
heraussuchen {v} ayırmak
heraustun {v} ayırmak
isolieren {v} [Häftling, Kranken] ayırmak
klauben {v} ayırmak
kutten {v} [Geologie] ayırmak
losbinden {v} ayırmak
losen {v} ayırmak
loskuppeln {v} ayırmak
loslösen {v} ayırmak
losmachen {v} ayırmak
losnehmen {v} ayırmak
lostrennen {v} ayırmak
lösen {v} ayırmak
reservieren {v} [Platz] ayırmak
scheiden {v} [schied, geschieden] ayırmak
scheiden {v} [trennen] ayırmak
selektieren {v} [selektierte, hat selektiert] ayırmak
separieren {v} [separierte, hat separiert] ayırmak
sich entmischen {v} ayırmak
sichten {v} [sichtete, hat gesichtet] ayırmak
sondern {v} [sonderte, hat gesondert] ayırmak
sortieren {v} [sortierte, hat sortiert] ayırmak
spalten {v} [spaltete, hat gespalten] ayırmak
spezifizieren {v} [spezifizierte, hat spezifiziert] ayırmak
spreizen {v} [Beine, Finger] ayırmak
spreizen {v} [spreizte, hat gespreizt] ayırmak
stornieren {v} [stornierte, hat storniert] ayırmak
teilen {v} [teilte, hat geteilt] ayırmak
trennen {v} [entzweien: trennte, hat getrennt] ayırmak
unterbrechen {v} [unterbrach, hat unterbrochen] ayırmak
unterscheiden {v} [unterschied, hat unterschieden] ayırmak
wegschaffen {v} [schaffte weg, hat weggeschafft] ayırmak
widmen {v} [Zeit] ayırmak
wählen {v} [aus-] ayırmak
zertrennen {v} [zertrennte, hat zertrennt] ayırmak
zurücklegen {v} [für später] ayırmak
zuteilen {v} [zuweisen] ayırmak
zuweisen {v} [weis zu, hat zugewiesen] ayırmak
ausschließen {v} ayırmak

26 indirekte Treffer gefunden für: ayırmak

Deutsch Türkisch
abbröseln {v} [techn.: bröselte ab, hat abgebröselt] parçalara ayırmak
abfasern {v} [faserte ab, hat abgefasert] tanelerini ayırmak
abfleischen {v} etini ayırmak
abgekoppelt birbirinden ayırmak
abkauen {v} [kaute ab, hat abgekaut] ısırarak küçük parçalara ayırmak
Abkleiden {v} bölmelere ayırmak
abkoppeln {v} [koppelte ab, hat abgekoppelt] birbirinden ayırmak
abkrauten {v} [kraute ab, hat abgekraut] zararlı otları ayırmak
abmarken {v} [markte ab, hat abgemarkt] arsayı parsellere ayırmak
abscheiteln {v} saçları bir çizgi ile ikiye ayırmak
absplitten {v} birbirinden ayırmak
absplittern {v} [splitterte ab, hat abgesplittert] parçalayarak ayırmak
absprengen {v} infilakla ayırmak
abstechen {v} [Abstechmeißel] kesip ayırmak
Abstufung der Bruchsteine {sub} {f} kırılmış taşları çeşitlerine göre ayırmak
abtreiben {v} [Schiff] rotasından ayırmak
abtrennen [mit einer Mauer] duvar ile ayırmak
abtrennen {v} [trennte ab, hat abgetrennt] keserek ayırmak
abtrennen {v} [trennte ab, hat abgetrennt] sökerek ayırmak
abweichen {v} [wich ab, hat abgewichen] ıslatarak ayırmak
abzweigen {v} [zweigte ab, hat abgezweigt] şubelere ayırmak
abzwicken {v} [zwang ab, hat abgezwungen] kerpetenle ayırmak
abzäunen {v} [zäunte ab, hat abgezäunt] etrafı çitle ayırmak
algebraische Ausdrücke in Faktoren zerlegen cebri ifadeleri faktörlere ayırmak
anweisen {v} [weiste an, hat angewiesen] önceden ayırmak
Arbeitskräfte umgruppieren {v} işgücünü yeniden gruplara ayırmak
0.004sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu