6 direkte Treffer gefunden für: ayı


50 indirekte Treffer gefunden für: ayı

Deutsch Türkisch
abbinden {v} [band ab, hat abgebunden] ayırmak
ABC der Wiederbelebung {sub} {n} ayıltmanın temel bilgileri
die ABC-Regeln {sub} {pl} ayıltmanın temel bilgileri
abdrängen {v} [drängte ab, hat abgedrängt] ayırmak
abfasern {v} [faserte ab, hat abgefasert] ayıklamak
abgesplitterter Mündungsrand {sub} {m} ayilmış akıntı ağzı
die Abgrenzung {sub} {f} [Zuteilung] ayırma
das Abgrenzungskonzept {sub} {n} ayırma taslağı
die Abgrenzungskosten {sub} {pl} ayırma masrafları
die Abgrenzungskostenart {sub} {f} ayırma masrafı şidi
der Abgrenzungsschlüssel {sub} {m} ayırma anahtarı
der Abgrenzungstag {sub} {m} ayırma günü
der Abgrenzungstermin {sub} {m} ayırma randevusu
der Abgrenzungstyp {sub} {m} ayırma şekli
die Abgrenzungsversion {sub} {f} ayırma modeli
der Abgrenzungsvertrag {sub} {m} ayırma mukavelesi
der Abgrenzungszeitraum {sub} {m} ayırma zaman dilimi
abheften {v} [heftete ab, hat abgeheftet] ayırmak
abhelfen {v} [half ab, hat abgeholfen] ayırmak
abhängen {v} [hing ab, hat abgehangen] ayırmak
abklauben {v} [klaubte ab, hat abgeklaubt] ayıklamak
abkoppelnd {adj} ayıran
Abkopplung {v} ayırma
das Abkuppeln {sub} {n} ayırma
abkuppeln {v} [abkuppeln, hat abgekuppelt] ayırmak
die Ablegemaschine {sub} {f} ayırma makinesi
die Ableitung {sub} {f} ayırma
das Ableitungsblech {sub} {n} ayırma sacı
der Ableitungsdraht {sub} {m} ayırma teli
ablösen {v} [löste ab, hat abgelöst] ayırmak
die Ablösung {sub} {f} ayırma
die Ablösungsfläche {sub} {f} ayırma sathı
die Ablösungsfläche {sub} {f} ayırma yüzeyi
die Ablösungspunkte {sub} {pl} ayırma noktaları
die Abnabelung {sub} {f} ayırma
abreißen {v} [riss ab, hat abgerissen] ayırmak
die Abreißfeder {sub} {f} ayırıcı yay
die Abscheideanlage {sub} {f} ayırıcı tesisat
die Abscheideflasche {sub} {f} ayırma şişesi
der Abscheidegrad {sub} {m} ayırma derecesi
der Abscheidekopf {sub} {m} ayıma başlığı
die Abscheideleistung {sub} {f} ayırma randımanı
das Abscheiden {sub} {n} ayırma
abscheiden {v} [schied ab, hat abgeschieden] ayırmak
die Abscheidepatrone {sub} {f} ayırma kartuşu
der Abscheider {sub} {m} ayırıcı
die Abscheiderate {sub} {f} ayırma payı
das Abscheidesystem {sub} {n} ayırıcı sistem
die Abscheidetechnik {sub} {f} ayırma tekniği
der Abscheidetrichter {sub} {m} ayırma hunisi
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu