6 direkte Treffer gefunden für: avuç


46 indirekte Treffer gefunden für: avuç

Deutsch Türkisch
aufhalten {v} [hielt auf, hat aufgehalten] avuç açmak
ballen {v} avuç yummak
betteln {v} [bettelte, habe gebettelt] avuç açmak
die hohle Hand avuç içi
eine Hand voll avuç dolusu
eine Hand voll Erde avuç dolusu toprak
eine Handvoll avuç dolusu
eine hohle Hand machen {v} {ugs.} avucunu açmak
Hand voll {sub} {f} avuç dolusu
der Handballen {sub} {m} avucun başparmak devamı olan etli kısmı
die Handflache {sub} {f} avuç içi
die Handflächen {sub} {pl} avuçlar
der Handflächenleser {sub} {m} avuç içinden fala bakan kişi
die Handlinie {sub} {f} avuç içindeki çizgi
die Handlinien {sub} {pl} avuç içindeki çizgiler
der Handliniendeuter {sub} {m} avuç içindeki çizgileri okuyan
die Handliniendeuterin {sub} {f} [weiblich] avuç içindeki çizgileri okuyan
die Handliniendeutung {sub} {f} avuç içindeki çizgileri okuma
der Handlinienleser {sub} {m} avuç içindeki çizgileri okuyucu
der Handteller {sub} {m} avuç içi
die Handvoll {sub} {f} avuç dolusu
Handvolle avuç dolusu
hohle Hand {sub} {f} avuç içi
die Hohlhand {sub} {f} avuç içi
Hände ineinander pressen {v} avuçlarını birbirine bastırmak
in den Mond schauen {v} avucunu yalamak
innere Handfläche {sub} {f} avuç içi
jemanden um den kleinen Finger wickeln {v} avucunun içine almak
leer ausgehen {v} avucunu yalamak
Nachsehen haben {sub} {n} avucunu yalamak
das Nahsehen {sub} {n} [das Nachsehen haben] avucunu yalamak
noch und noch avuç dolusu
der Unband {sub} {m} avuca sığmayan çocuk
das Faustvoll {sub} {n} bir avuç
die Futtermöhre {sub} {f} yemlik havuç
gelbe Rübe {sub} {f} [Karotte] havuç
hohle Hand {v} boş avuç
die Hohlhand {sub} {f} boş avuç
die Karotte {sub} {f} [Naturwissenschaft] havuç
die Karotte {sub} {f} küçük havuç
die Mohrrübe {sub} {f} [Pflanze] havuç
die Möhre {sub} {f} [Pflanze] havuç
der Pastinak {sub} {m} havuç
der Pastinak {sub} {m} yabani havuç
die Rübe {sub} {f} havuç
die Speisemöhre {sub} {f} yemeklik havuç
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu