12 direkte Treffer gefunden für: ausstehen


30 indirekte Treffer gefunden für: ausstehen

Deutsch Türkisch
ausstehend {adj} askıda kalan
ausstehend {adj} tahsil edilmemiş
ausstehende Beträge {sub} {pl} açık miktarlar
ausstehende Forderung tahsil edilmemiş alacak
ausstehende Gelder {sub} {n} tahsil edilmemiş paralar
ausstehende Kredite {sub} {pl} tahsil edilmemiş krediler
ausstehende Rechnung {sub} {f} ödenmemiş hesap
ausstehende Rechnungen {sub} {pl} ödenmemiş hesaplar
ausstehende Schuld {sub} {f} ödenmemiş borç
ausstehende Werte {sub} {pl} tahsil edilmemiş değerler
ausstehende Zahlung {sub} {f} tahsil edilmemiş ödeme
ausstehende Zinsen {sub} {pl} tahsil edilmemiş faizler
ausstehender Betrag {sub} {m} tahsil edilmemiş bedel
ausstehender Betrag {sub} {m} tahsil edilmemiş meblağ
ausstehender Betrag {sub} {m} ödenmemiş meblağ
ausstehender Lohn {sub} {m} henüz ödenmemiş ücret
ausstehendes Geld {sub} {n} tahsil edilmemiş para
ausstehendes Kapital ödenmemiş sermaye
er kann ihn nicht ausstehen {ugs.} o ondan hoşlanmıyor
herausstehen {v} dışarı çıkmak
herausstehen {v} çıkmak
Höllenqualen ausstehen {v} cehennem acılarına dayanmak
ich kann ... nicht ausstehen …den,… dan hazetmiyorum
ich kann dich überhaupt nicht ausstehen sende hiç hazetmiyorum
ich kann es nicht mehr ausstehen ona artık katlanamam
ich kann ihn nicht ausstehen ona katlanamıyorum
ich kann sie nicht ausstehen ondan (bayandan) hazetmiyorum
Nein danke, ich kann Machospielchen nicht ausstehen hayır, maço oyunlarından nefret edeim
noch ausstehen {v} henüz eksik olmak
Seelenqualen ausstehen {v} ruhsal azapların üstesinden gelmek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu