17 direkte Treffer gefunden für: auftrag


50 indirekte Treffer gefunden für: auftrag

Deutsch Türkisch
Auftrag ablehnen emri reddetmek
Auftrag ablehnen siparişi kabul etmemek
Auftrag abwickeln emri yerine getirmek
Auftrag abwickeln siparişi yerine getirmek
Auftrag annehmen görev üstlenmek
Auftrag annehmen almak
Auftrag annehmen sipariş üstlenmek
Auftrag annullieren emri iptal etmek
Auftrag annullieren siparişi iptal etmek
Auftrag aus China {sub} {m} Çin`den sipariş
Auftrag ausführen emri yerine getirmek
Auftrag ausführen işi yapmak
Auftrag ausführen siparişi yerine getirmek
Auftrag ausgeführt! bitti!
Auftrag bearbeiten emri işlemek
Auftrag bearbeiten siparişi işlemek
Auftrag bekommen görev almak
Auftrag bestätigen emri doğrulamak
Auftrag bestätigen siparişi doğrulamak
die Auftragbestätigung {sub} {f} siparişi doğrulama
Auftrag beträchtlicher Größenordnung {sub} {m} büyük çapta sipariş
Auftrag buchen {v} kaydetmek
Auftrag buchen {v} sipariş kaydetmek
Auftrag dieser Größe {sub} {m} bu büyüklükte sipariş
Auftrag erhalten emir almak
Auftrag erhalten almak
Auftrag erhalten sipariş almak
Auftrag erledigen emri yerine getirmek
Auftrag erledigen işi bitirmek
Auftrag erledigen siparişi yerine getirmek
Auftrag erledigt işi bitti
Auftrag erteilen emir vermek
Auftrag erteilen vermek
Auftrag erteilen sipariş vermek
Auftrag erteilen ısmarlamak
Auftrag für alles oder nichts ya hep, ya hiç
Auftrag für kleine Menge {sub} {m} küçül çapta sipariş
auftrag geben {v} sipariş vermek
Auftrag im Namen der Gemeinschaft {sub} {m} kamu namına görev
Auftrag mit Preisbegrenzung {sub} {m} fiyatı sınırlı sipariş
Auftrag mit Preisbegrenzung fiyat sınırı olan sipariş
Auftrag mit Preisbegrenzung tutarı sınırlı/limitli sipariş
Auftrag mit Rückgaberecht geri verme hakkı olan
Auftrag mit Rückgaberecht geri verme hakkı olan sipariş
Auftrag mit versteckter Menge miktarı gizli sipariş
Auftrag nach außerhalb vergeben başkasına vermek
Auftrag nach außerhalb vergeben başkasına sipariş vermek
Auftrag nach außerhalb vergeben dışa vermek
Auftrag nach außerhalb vergeben dışa sipariş vermek
Auftrag nur für diesen Tag sadece bu gün için sipariş
0.001s