1 direkte Treffer gefunden für: auf etwas

Deutsch Türkisch
auf etwas [antreffen] birini (karşılamak)

50 indirekte Treffer gefunden für: auf etwas

Deutsch Türkisch
auf etwas, jemanden eingehen {v} bir şeyle birisiyle ilgilenmek
auf etwas, jemanden fixiert sein {v} bir şeye, bir kişiye odaklanmak
auf etwas, jemanden setzen {v} bir şeye, bir kişiye güvenmek
auf etwas, jemanden zuschlendern bir şeye, birisine yavaşça gitmek
auf etwas abfahren {v} {ugs.} bir şeyi çok beğenmek
auf etwas abfahren {v} {ugs.} bir şeyden çok hoşlanmak
auf etwas abzielen {v} bir amacı olmak
auf etwas abzielen {v} bir hedefe odaklanmak
auf etwas achten {v} bir şeye bakmak
auf etwas achten {v} bir şeye dikkat etmek
auf etwas achtgeben {v} bir şeye gözkulak olmak
auf etwas anderes umsteigen {v} işini değiştirmek
auf etwas angewiesen sein {v} bir seye bağımlı olmak
auf etwas ankommen lassen {v} işi oluruna bırakmak
auf etwas anschreiben {v} bir şeye yazmak
auf etwas anschreiben {v} bir şeyin üzerine not almak
auf etwas anspielen {v} bir amaç doğrultusunda hareket etmek
auf etwas anspielen {v} bir isteği varmışçasına davranmak
auf etwas Anspruch anmelden {v} bir şeye hak talebinde bulunmak
auf etwas Anspruch erheben {v} bir şeye hak talep etmek
auf etwas Anspruch haben {v} bir şeyde hak talebi olmak
auf etwas Anspruch haben {v} bir şeye hakkı olmak
auf etwas anstoßen {v} bir şeye çarpmak
auf etwas antworten {v} bir şeye cevap vermek
auf etwas antworten {v} bir şeyi cevaplamak
auf etwas aufbauen {v} bir şeyi hesaba katmak
auf etwas auffahren {v} bir şeye çarpmak
auf etwas aufknallen {v} [gegen etwas knallen] bir şeye çarpmak
auf etwas aufknallen {v} [ugs.: heftig auf etwas fallen] hızla bir şeyin üstüne düşmek
auf etwas aufmerksam werden {v} dikkatini bir şey çekmek
auf etwas aufmerksam werden {v} dikkatini bir şeye vermek
auf etwas aufpassen {v} bir şeye dikkat etmek
auf etwas aufpassen {v} bir şeye gözkulak olmak
auf etwas aufprallen {v} bir şeye çarpmak
auf etwas aufschlagen {v} bir şeyin üstüne düşmek
auf etwas aus sein {v} bir şeyi amaçlamak
auf etwas aus sein {v} bir şeyi hedeflemek
auf etwas aus sein {v} bir şeyi yapmak istemek
auf etwas ausgehen {v} [etwas abzielen] bir şeyi amaçlamak
auf etwas ausgehen {v} [etwas abzielen] hedef almak
auf etwas aus sein bie şeye sahip olmak istemek
auf etwas basieren {v} bir şeye dayanmak
auf etwas basieren {v} bir şeyi baz almak
auf etwas bauen {v} bir seyin üzerine inşa etmek
auf etwas bauen {v} bir şeye güvenmek
auf etwas Bedacht nehmen {v} bir şeye riayet etmek
auf etwas Bedacht nehmen {v} bir şeyi göz önünde bulundurmak
auf etwas beharren {v} bir şeye takılıp kalmak
auf etwas beruhen {v} istinat etmek
auf etwas beruhen {v} bir şeye dayanmak
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu