34 direkte Treffer gefunden für: ateşli


42 indirekte Treffer gefunden für: ateşli

Deutsch Türkisch
Abortus febrilis {v} ateşli hatalı doğum
bei Fiebertemperatur ateşli ısıda
die Beschwingtheit {sub} {f} ateşlilik
die Bezauberung {sub} {f} ateşlilik
der Blutachat {sub} {m} ateşli akik taşı
eine hitzige Diskussion ateşli tartışma
Erkältung mit Fieber {sub} {f} ateşli üşütme
febrile Epilepsie {sub} {f} ateşli nöbet
febrile Krise {sub} {f} ateşli kriz
febriler Schock {sub} {f} ateşli şok
der Feuerkopf {sub} {m} {ugs.} ateşli (insan)
feuert [er, sie, es~] ateşliyor
die Feuerwaffe {sub} {f} ateşli silah
die Feuerwaffen {sub} {pl} ateşli silahlar
feurige Liebe {sub} {f} ateşli aşk
die Feurigkeit {sub} {f} ateşlilik
der Fieberfrost {sub} {m} [Med.] ateşli iken titreme
die Fieberhaftigkeit {sub} {f} ateşlilik
fieberkrank {adj} ateşli hasta
die Fieberkrankheit {sub} {f} [Med.] ateşli hastalık
der Fieberzustand {sub} {m} [Med.] ateşli durum
fiebrige Erkrankung {sub} {f} ateşli hastalık
die Fiebrigkeit {sub} {f} ateşlilik
fulminante Hepatitis {sub} {f} ateşli sarılık
die Glut {sub} {f} ateşlilik
heißblütiges Sexmonster {sub} {n} ateşli seks canavası
die Impulsivität {sub} {f} ateşlilik
der Krupp {sub} {m} [Zoologie] ateşli sığır hastalığı
die Lebhaftigkeit {sub} {f} ateşlilik
die Schusswaffe {sub} {f} [reformierte Schreibung] ateşli silah
die Schusswaffe {sub} {f} ateşli silah
die Schusswaffen {sub} {pl} ateşli silahlar
der Schüttelfrost {sub} {m} [Med.] ateşli titreme nöbeti
Unbrauchbarmachung von Schußwaffen {sub} {f} atesli silahlari
die Vehemenz {sub} {f} ateşlilik
das Waffenrecht {sub} {n} ateşli silahlara ilişkin yasal düzenlemeler
das Waffenvergehen {sub} {n} ateşli silahlar yasasını ihlal etme
zündet [er, sie, es~] ateşliyor
zündet an [er, sie, es~] ateşliyor
eklamptisch {adj} [Med.] çok ateşli
feuriger {adj} daha ateşli
feurigste {adj} en ateşli
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu