2 direkte Treffer gefunden für: atık gaz

Deutsch Türkisch
die Abgas {sub} {f} atık gaz
das Abgas {sub} {n} atık gaz

50 indirekte Treffer gefunden für: atık gaz

Deutsch Türkisch
der Abdampfflansch {sub} {m} atık gaz bağlantı halkası
der Abdampfinjektor {sub} {m} atık gaz enjektörü
die Abdampfkapelle {sub} {f} atık gaz kanalı
die Abgasabführung {sub} {f} atık gaz sevki
die Abgasanalyse {sub} {f} atık gaz analizi
die Abgasanalyse {sub} {f} atık gaz incelemesi
die Abgasanlage {sub} {f} atık gaz çıkış sistemi
der Abgasanschluss {sub} {m} atık gaz çıkış bağlantısı
der Abgasapplikateur {sub} {m} atık gaz aplikasyon eksperi
die Abgasaufbereitungsanlage {sub} {f} atık gaz muamele tesisi
die Abgasauflagen {sub} {pl} atık gaz yükümlülükleri
der Abgasaustrittskanal {sub} {m} atık gaz çıkış kanalı
die Abgasbegrenzung {sub} {f} atık gaz sınırlaması
die Abgasbehandlung {sub} {f} atık gaz muamelesi
abgasbeheizt atık gaz ısıtımlı
abgasbeheizter Ansaugkrümmer {sub} {m} atık gaz ısıtımlı emme manifoldu
abgasbeheiztes Ansaugrohr {sub} {n} atık gaz ısıtımlı emme borusu
die Abgasbelastung {sub} {f} atık gaz etkisi
die Abgasbelastung {sub} {f} atık gaz tesiri
der Abgasbereich {sub} {m} atık gaz etki alanı
der Abgasdeckel {sub} {m} atık gaz kapağı
der Abgasdiffusor {sub} {m} atık gaz ayırıcı
die Abgasdrosseleinrichtung {sub} {f} atık gaz azaltma mekanizması
der Abgasdruck {sub} {m} atık gaz basıncı
die Abgase {sub} {pl} atık gazlar
Abgase erhöhen die Belastung des Oberflächenwassers atık gazlar su yüzeyine olumsuz etki yapıyor
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz haslığı
die Abgasechtheit {sub} {f} atık gaz katışıksızlığı
der Abgaseintritt {sub} {m} atık gaz girişi
die Abgasemission {sub} {f} atık gaz emisyonu
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz tasfiyesi
die Abgasentgiftung {sub} {f} atık gaz temizleme
die Abgasentschwefelung {sub} {f} atık gazın kükürdünü giderme
die Abgasentstaubung {sub} {f} atık gazı tozdan arındırma
der Abgasetest {sub} {m} atık gaz testi
die Abgasfackel {sub} {f} atık gaz meşalesi
der Abgasfang {sub} {m} atık gaz sevk hattı
das Abgasfilter {sub} {n} atık gaz filtresi
abgasfrei {adj} atık gazsız
die Abgasführung {sub} {f} atık gaz sevki
der Abgasgegendruck {sub} {m} atık gaz karşı basıncı
die Abgasgesetze {sub} {pl} atık gaz kanunları
die Abgasgesetzgebung {sub} {f} atık gaz kanunu
die Abgasglocke {sub} {f} atık gaz kampanası
der Abgasgrenzwert {sub} {m} atık gaz sınırı
der Abgasgrenzwerte {sub} {m} atık gaz sınırları
die Abgashaube {sub} {f} atık gaz kapağı
die Abgashitze {sub} {f} atık gaz sıcaklığı
der Abgaskessel {sub} {m} atık gaz kazanı
die Abgasklappe {sub} {f} atık gaz ağzı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu