3 direkte Treffer gefunden für: atıcı

Deutsch Türkisch
abwerfend {adj} atıcı
der Projektil {sub} {m} atıcı
der Werfer {sub} {m} [Sport] atıcı

38 indirekte Treffer gefunden für: atıcı

Deutsch Türkisch
des schützen atıcının
der Fliegerschütze {sub} {m} atıcı pilot
der Ritter {sub} {m} [Sport] atıcılıkda ikinci gelen kişi
die Schießlehre {sub} {f} atıcılık bilgisi
die Schießschule {sub} {f} atıcılık okulu
der Schützenverein {sub} {m} [Sport] atıcılık derneği
der Schützenverein {sub} {m} atıcılık derneği
die Tontaube {sub} {f} [Sport] atıcılıkta vuruş için havaya fırlatılan hedef levhası
das Tontaubenschießen {sub} {n} atıcılıkta vuruş için havaya fırlatılan hedef levhası vurma
die Werfer {sub} {pl} atıcılar
die Werferin {sub} {f} [weiblich] atıcı bayan
die Werferplatte {sub} {f} atıcı levha
der Abbindeverzögerer {sub} {m} sertleşme yavaşlatıcı
der Abklärer {sub} {m} parlatıcı
das Abkochmittel {sub} {n} kaynatıcı
der Abschalter {sub} {m} kapatıcı
der Abschwächer {sub} {m} [Computer] zayıflatıcı
der Abschwächer {sub} {m} [Technik] cılızlatıcı
das Abschwächungsmedium {sub} {n} zayıflatıcı
abwerfend {adj} fırlatıcı
abzehrend {adj} yıpratıcı
allwissender Erzähler {sub} {m} her şeyi bilen anlatıcı
der Altkunsthändler {sub} {m} eski eserler satıci
ambulanter Händler {sub} {m} gezici satıcı
ambulanter Händler {sub} {m} seyyar satıcı
der Angebotssteller {sub} {m} satıcı
der Anmerker {sub} {m} hatırlatıcı
aufatmend {adj} ferahlatıcı
aufatmend {adj} rahatlatıcı
aufdringlicher Verkäufer {sub} {m} yılışık satıcı
aufklärerisch {adj} [freigeistig] aydınlatıcı
aufreibend {adj} yıpratıcı
aufschlussreich {adj} aydınlatıcı
der Auspuffflammenwerfer {sub} {m} egzoz alevi atıcı
der Ausschnitthändler {sub} {m} perakende satıcı
der Ausstatter {sub} {m} donatıcı
der Ausstellungsgestalter {sub} {m} fuar donatıcı
der Ausstoßer {sub} {m} fırlatıcı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu