6 direkte Treffer gefunden für: atış


50 indirekte Treffer gefunden für: atış

Deutsch Türkisch
abschießen {v} [schoss ab, hat abgeschossen] atış yapmak
der Abschussapparat {sub} {m} atış aleti
die Abschussliste {sub} {f} atış listesi
das Abschussrohr {sub} {n} atış borusu
der Abschusstisch {sub} {m} atış masası
die Abschussvorrichtung {sub} {f} atış mekanizması
der Abschusswinkel {sub} {m} atış açısı
die Abschusszahl {sub} {f} atış sayısı
die Abschüsse {sub} {pl} atışlar
die Abwurfstelle {sub} {f} [Baseball] atış yeri
die Abwürfe {sub} {pl} atışlar
der Anschlag {sub} {m} atışa hazır durumdaki silah
die Anwurfeinrichtung {sub} {f} atış düzeni
das Aufschlagsystem {sub} {n} atış sistemi
ausschießen {v} [schoss aus, hat ausgeschossen] atış yarışmalarında birincilik için mücadele etmek
die Bahn {sub} {f} [Kegeln, Bowling] atış yolu
der Bissen {sub} {m} atıştırma
eine Kleinigkeit essen atıştırmak
eine scharfe Waffe {sub} {f} atışa hazır bir silah
essen {v} atıştırmak
das Feuerleitgerät {sub} {n} atış kontrol tertibatı
die Feuerleitung {sub} {f} atış idaresi
die Feuerstellung {sub} {f} [Militär] atış nizamı
die Feuerstellung {sub} {f} [Militär] atış pozisyonu
futtern {v} {ugs.} atıştırmak
die Führungsbahn {sub} {f} [Raketenstartrampe] atış rampası
hinunterschlingen {v} atıştırmak
hinunterschlingend {adj} atıştıran
der Kugelfang {sub} {m} atış alanında bulunan hedef tahtasının arkasındaki topraktan siper
nieseln {v} [nieselte, hat genieselt] atıştırmak
placieren {v} [alte Schreibung: Sport: placierte, hat placiert] atış yapmak
die Placierung {sub} {f} [alte Schreibung: Sport: : placierte, hat placiert] atış yapma
platzieren {v} [neue Schreibung: Sport] atış yapmak
die Platzierung {sub} {f} [Sport] atış yapma
der Richtpunkt {sub} {m} atış hedefi
der Richtpunkt {sub} {m} atış noktası
die Schiessbefehle {sub} {pl} [alte Schreibung] atış emirleri
der Schiessberechtigter {sub} {m} [alte Schreibung] atış hakkı olan
die Schiessbrille {sub} {f} [alte Schreibung] atış gözlüğü
die Schiessbuden {sub} {pl} [alte Schreibung] atış yerleri
die Schiessschule {sub} {f} [alte Schreibung] atış okulu
die Schießanlage {sub} {f} atış tesisi
die Schießausbildung {sub} {f} [Militär] atış eğitimi
die Schießbahn {sub} {f} [Militär] atış poligonu
die Schießbrille {sub} {f} atış gözlüğü
der Schießklub {sub} {m} atış kulübü
die Schießkunst {sub} {f} atış sanatı
die Schießlehre {sub} {f} atış bilgisi
der Schießplatz {sub} {m} atış poligonu
die Schießplätze {sub} {pl} atış poligonları
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu