3 direkte Treffer gefunden für: asağıda


50 indirekte Treffer gefunden für: asağıda

Deutsch Türkisch
Abtastung unten {sub} {f} aşağıda tarama
der Bagger {sub} {m} [Volleyball] aşağıdan pas
baggern {v} [Volleyball] aşağıdan pas vermek
die untenstehende Tabelle aşağıdaki çizelge
der Endesunterzeichneter {sub} {m} aşağıda imzası bulunan
folgend {adj} aşağıdaki
das Folgende {sub} {n} aşağıdaki
folgende Angaben machen {v} aşağıdaki soruları cevaplandırın
folgende Anschlüsse sind herzustellen aşağıdaki bağlantılar kurulacak
folgende Arbeiten {sub} {pl} aşağıdaki işler
folgende Modem wurde an gefunden {sub} {n} aşağıdaki modem bulundu
folgende Modem wurde ausgewählt {sub} {n} aşağıdaki modem seçildi
folgende Vorteile bieten {v} aşağıdaki faydaları sunmak
folgendermaßen {adv} aşağıdaki gibi
für die unten aufgelisteten Waren asağıdaki listede olan eşyalar için
hat folgende Verordnung erlassen [er, sie, es~] aşağıdaki kararnameyi çıkardı
Hebearm des unteren Papierhebebleches {sub} {m} aşağıdaki kâğıt kadırma sacının kaldırma kolu
herauf {adv} aşağıdan
hinaufkommen {v} aşağıdan yukarıya gelmek
die Höhergruppierung {sub} {f} aşağıdan yukarıya doğru gruplandırma
nachfolgend {adj} aşağıdaki
nachfolgend aufgelistet aşağıda listelenmeiş
nachfolgende Abbildungen {sub} {pl} aşağıdaki görüntüler
nachfolgender Abnehmer {sub} {m} aşağıdaki alıcılar
nachfolgender Käufer {sub} {m} aşağıdaki alıcılar
nachfolgendes Feld {sub} {n} aşağıdaki alan
nachstehend {adj} aşağıdaki
nachstehend Bank genannt aşağıda banka olarak tanımlanan
nachstehend bezeichnet als aşağıda …olarak tanımlanan
nachstehende- aşağıdaki-
nachstehende Ausdrücke {sub} {pl} aşağıdaki sözler
nachstehende Regeln {sub} {pl} aşağıdaki kurallar
niederliegend {adj} aşağıda yatan
steigender alphabetischer Index {sub} {m} aşağıdan yukarıya alfabetik endeks
tiefe Brust {sub} {f} aşağıda duran meme
tiefe Brüste {sub} {pl} aşağıda duran memeler
unten angegeben aşağıda belirtilen
unten auf aşağıda üzerinde
unten auf dem Bild aşağıda resmin üzerinde
unten auf der Seite aşağıda yanda
unten auf der Treppe aşağıda merdiven üzerinde
unten aufgeführt aşağıda listede
unten aufgeführte Ware {sub} {f} aşağıda listedeki eşya
unten aufgeführte Wechsel {sub} {pl} aşağıda listedeki senet
unten aufgelistete Ware {sub} {f} aşağıda listedeki eşya
unten beginnend {adj} aşağıda başlayan
unten bleiben {v} aşağıda kalmak
unten definierte Dokumente {sub} {pl} aşağıda bahsedilen dokümanlar
unten genannt [alt] aşağıda bahsedilen
unten genannt aşağıda bahsedilen
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu