7 direkte Treffer gefunden für: arkasından


50 indirekte Treffer gefunden für: arkasından

Deutsch Türkisch
das Abschleppen {sub} {n} [Ackerbearbeitung] arkasından çekme
abschleppen {v} [Ackerbearbeitung] arkasından çekmek
auf den Rücken fallen {v} arkasından vurmak
beklatschen {v} [beklatschte, hat beklatscht] arkasından konuşmak
beschwatzen {v} [beschwatzte, habe beschwatzt] arkasından laf söylemek
beschwatzend {adj} arkasından laf söyleyen
die Diffamation {sub} {f} arkasından söz söyleme
diffamieren {v} arkasından konuşmak
die Diffamierung {sub} {f} arkasından konuşma
Durchhecheln {v} arkasından konuşmak
Durchhecheln {v} arkasından söylenmek
durchhören {v} arkasından duymak
einholen {v} arkasından yetişmek
ereilen {v} arkasından gelerek yakalamak
folgen {v} [hinterhergehen] arkasından gitmek
gegen jemanden losziehen {v} arkasından konuşmak
hinter sich her ziehen {v} arkasından çekmek
hinterherjagen {v} arkasından koşmak
hinterherkommen {v} arkasından gitmek
hinterherrennen {v} arkasından koşmak
Laufe ihm nach! arkasından koş!
nachblicken {v} [blickte nach, hat nachgeblickt] arkasından bakmak
nachblicken {v} [blickte nach, hat nachgeblickt] arkasından bakışlarla takip etmek
nachblicken {v} [blickte nach, hat nachgeblickt] arkasından izlemek
nachbringen {v} [brachte nach, hat nachgebracht] arkasından getirmek
Nachfahren {v} arkasından gitmek
die Nachfahrversuche {sub} {pl} arkasından araçla takip etme denemeleri
nachgeschmissen sein {v} arkasından atılmış olmak
nachkommen {v} [kam nach, ist nachgekommen] arkasından gelmek
der Nachlauf {sub} {m} arkasından yürüme
nachlaufen {v} [lief nach, hat nachgelaufen] arkasından koşmak
die Nachrede {sub} {f} arkasından konuşma
nachrühmen {v} [rühmte nach, hat nachgerühmt] arkasından takdirle bahsetmek
nachrühmen {v} [rühmte nach, hat nachgerühmt] arkasından övmek
nachschicken {v} [schickte nach, hat nachgeschickt] arkasından göndermek
nachschleifen {v} {ugs.} arkasından sürüklemek
nachschleppen {v} [schleppte nach, hat nachgeschleppt] arkasından sürüklemek
nachsehen {v} [sah nach, hat nachgesehen] arkasından bakmak
nachsenden {v} [sendete nach, hat nachgesendet] arkasından göndermek
die Nachsendung {sub} {f} arkasından gönderme
nachspringen {v} [sprang nach, hat nachgesprungen] arkasından atlamak
nachstellen {v} [stellte nach, hat nachgestellt] arkasından ayarlamak
nachtragen [hinterher tragen] arkasından taşımak
nachtragen {v} [hinterher tragen] arkasından getirmek
nachweinen {v} arkasından ağlamak
nachweinend {adj} arkasından ağlayan
nachwerfen {v} [wog nach, hat nachgewogen] arkasından atmak
nachziehen {v} [hinter sich herziehen] arkasından sürüklemek
nachziehen {v} [zog nach, hat nachgezogen] arkasından gitmek
nachziehen {v} [zog nach, hat nachgezogen] arkasından sürüklemek
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu