6 direkte Treffer gefunden für: arkadaşlar


30 indirekte Treffer gefunden für: arkadaşlar

Deutsch Türkisch
das Gespött der Kameraden sein {v} arkadaşlarının eğlencesi olmak
einen Besuch bei Freunden planen arkadaşları ziyaret etmeği planlamak
einer meiner Freunde arkadaşlarımdan biri
er unterhielt seine Freunde gern arkadaşlarını eğlendirmeyi severdi
Freunde besuchen {v} arkadaşları ziyaret etmek
Freunde von Ihnen? arkadaşlarınızmı
Freunden [den~] arkadaşlara
Freundschaften schließen {v} arkadaşlar edinmek
die Freundschaftsbande {sub} {f} arkadaşlar çetesi
Geplauder unter Freunden {sub} {n} arkadaşlar arasında muhabbet
Gesellschaft der Freunde {sub} {f} arkadaşlar şirketi
Hast du Freunde? Arkadaşların varmı
ich bin in der Wertschätzung meiner Freunde gestiegen arkadaşlarımın nezdinde kıymetim arttı
im Kreis von Freunden arkadaşlar çeveresinde
die Kumpanei {sub} {f} {ugs.} arkadaşlar arası çete
meisten unserer Freunde {sub} {f} arkadaşlarımızın çoğu
mit der Hilfe unserer Freunde arkadaşlarımızın yardımı ile
selbst seine Freunde arkadaşları bile
selbst seine Freunde arkadaşları dahi
unter Freunden arkadaşlar arasında
alte Duzfreunde {sub} {pl} eski samimi arkadaşlar
beste Freunde für immer daime en iyi arkadaşlar
enge Freunde {sub} {pl} yakın arkadaşlar
engste Freunde {sub} {pl} en yakın arkadaşlar
feste Freunde {sub} {pl} sıkı arkadaşlar
die Freundinnen {sub} {pl} kız arkadaşlar
die Hauptfreunde {sub} {pl} eas arkadaşlar
imaginäre Freunde {sub} {pl} sanal arkadaşlar
viele Freunde {sub} {pl} çok arkadaşlar
die Zweigespanne {sub} {pl} canciğer iki arkadaşlar
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu