3 direkte Treffer gefunden für: arasından


44 indirekte Treffer gefunden für: arasından

Deutsch Türkisch
dringen {v} arasından geçip girmek
durch {adv} arasından geçerek
durchblicken {v} [ich blickte durch, ich habe durchgeblickt] arasından bakmak
durchdringen {v} [ich drang durch, ich habe durchgedrungen] arasından geçmek
durchfließen {v} [ich floss durch, ich habe durchgeflossen] arasından akmak
durchfließen {v} [ich floss durch, ich habe durchgeflossen] arasından sızmak
durchgießen {v} arasından akıtmak
durchkommen {v} [ich kam durch, ich bin durchgekommen] arasından geçebilmek
durchkommen {v} [ich kam durch, ich bin durchgekommen] arasından geçmek
durchlaufen {v} [ich lief durch, ich habe durchgelaufen] arasından koşarak geçmek
durchleuchten {v} [ich leuchtete durch, ich habe durchgeleuchtet] arasından ışık geçirmek
durchleuchten {v} [ich leuchtete durch, ich habe durchgeleuchtet] arasından ışıldamak
das Durchrieseln {sub} {n} arasından sızma
durchrieseln {v} [es rieselte durch, es hat durchgerieselt] arasından sızmak
durchrinnen {v} [ich rann durch, ich habe durchgeronnen] arasından yavaşça akıp gitmek
durchschauen {v} [ich schaute durch, ich habe durchgeschaut] arasından bakarak görmek
durchschauend {adj} arasından bakarak gören
durchscheinen {v} arasından ışık geçirmek
durchschneiden {v} [ich schnitt durch, ich habe durchgeschnitten] arasından geçmek
das Durchsickern {sub} {n} arasından akma
durchsickern {v} [ich sickerte durch, ich bin durchgesickert] arasından akmak
durchsickern {v} [ich sickerte durch, ich bin durchgesickert] arasından geçmek
durchsickern {v} [ich sickerte durch, ich bin durchgesickert] arasından sızmak
die Durchsickerung {sub} {f} arasından sızma
durchströmen {v} arasından geçip gitmek
durchtunneln {v} arasından geçirmek
die Durchtunnelung {sub} {f} arasından geçirme
durchwerfen {v} arasından atmak
herandringen {v} arasından geçip gelmek
hindurch bringen {v} arasından geçirmek
hindurchdrängen {v} arasından geçmeğe zorlamak
hindurchfinden {v} arasından geçit bulmak
hindurchgucken {v} arasından bakmak
hindurchschieben {v} arasından sokmak
hindurchschlängeln {v} arasından yılankavi giderek geçmek
hindurchschlüpfen {v} arasından sıyrılarak geçmek
hindurchschwängen {v} arasından geçirmek
durch -in arasından
durch Fußboden taban arasından
durch Kellermauer bodrum duvarı arasından
hindurch {adv} -in arasından
quer durch -in arasından
quer über -in arasından
querfeldein {adv} tarlalar arasından
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu