5 direkte Treffer gefunden für: aralıklı


28 indirekte Treffer gefunden für: aralıklı

Deutsch Türkisch
auseinander geschrieben werden {v} aralıklı yazılmak
aussetzende Wirkungsweise {sub} {f} aralıklı etkileme durumu
die Balkendecke {sub} {f} aralıklı tavan
diskontinuierlich Strom erzeugende Unternehmen {sub} {n} aralıklı elektrik üreten işletme
diskontinuierliche Beeinflussung {sub} {f} aralıklı etkileme
diskontinuierliche Wirkung {sub} {f} aralıklı etki
diskontinuierlicher Lärm {sub} {m} aralıklı gürültü
diskontinuierlicher Regler {sub} {m} aralıklı ayarlayıcı
gebrochen weiß aralıklı beyaz
intermittente Manie {sub} {f} aralıklı mani
intermittierende Psychose {sub} {f} aralıklı psikoz
intermittierender Ausfall {sub} {m} aralıklı kesinti
intermittierender Fehler {sub} {m} aralıklı hata
intermittierender Fehlzustand {sub} {m} aralıklı hatalı durum
intermittierender Lärm {sub} {m} aralıklı gürültü
intermittierendes Geräusch {sub} {n} aralıklı gürültü
intermittierendes Hinken {sub} {n} aralıklı aksama
die Intervallmassage {sub} {f} aralıklı masaj
mit Unterbrechung tätig sein aralıklı çalışmak
die Schweißnahtunterbrechung {sub} {f} aralıklı kaynak eki
der Spaltzünder {sub} {m} aralıklı kapsül
der Sperrdruck {sub} {m} aralıklı dizgi
sperren {v} [Verkehr] aralıklı dizmek
das Steppnahtschweißen {sub} {n} aralıklı dikiş kaynağı
stoßweise {adv} aralıklı sarsmalarla
unterbrochener Härtung {sub} {f} aralıklı sertleştirme
äquidistant {adj} eşit aralıklı
engmaschig {adj} dar aralıklı
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu