8 direkte Treffer gefunden für: araç


50 indirekte Treffer gefunden für: araç

Deutsch Türkisch
Absolute Fahruntüchtigkeit {sub} {f} araç sürmeye elverişsizlik
Achssystem des Fahrzeugs {sub} {n} araç dingil sistemi
Aktienbesitz durch Strohmänner {sub} {m} aracılar vasıtasıyle hisse senetlerine sahip olma
als Brücke dienen aracılık etmek
als Mittel dienend araç olarak yararlanılan
als Mittelsmann tätig sein {v} aracı olarak çalışmak
als Vemittler fungieren aracı sıfatıyla görev yapmak
als Vermittler dienen aracı olarak görev yapmak
als Vermittler fungieren aracı olarak hareket etmek
an Hand von aracılığıyla
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren: mit einem Fahrzeug herbeibringen] araçla getirmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla götürmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla nakletmek
anfahren {v} [fuhr an, ist angefahren] araçla taşımak
die Anfahrt {sub} {f} [Anfahrtsweg] araç giriş yolu
die Anfahrtsskizze {sub} {f} araç giriş krokisi
die Anfahrtsstraße {sub} {f} araç giriş caddesi
anhand von aracılığıyla
die Arachnoiden {sub} {pl} örümcekgiller
der Arachnologe {sub} {m} örümcekgillerle uğraşan hayvancılık uzmanı
die Arachnologie {sub} {f} örümcekgillerle uğraşan hayvancılık dalı
die Arachnologin {sub} {f} [weiblich] örümcekgillerle uğraşan hayvancılık uzmanı bayan
die Arachnophobie {sub} {f} araknofobi
die Arachnophobie {sub} {f} örümcek korkusu
das Arbeitsgerät {sub} {n} araç gereç
der Assekuradeur {sub} {m} aracı
der Assekurant {sub} {m} aracı
die Assekuration {sub} {f} aracılık
assekurieren {v} aracılık etmek
das Asservatenkonto {sub} {n} aracı hesap
auf den Zwischenhändler verzichten {v} aracı tüccardan vazgeçmek
Aufkäufer als Zwischenhändler {sub} {m} aracı olarak satın alan
aufspringen {v} [sprang auf, ist aufgesprungen] araçtan atlamak
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla bir yere götürmek
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla dağıtım yapmak
ausfahren {v} [fuhr aus, ist ausgefahren] araçla gezmeye götürmek
ausparken {v} aracı park yerinden çıkarmak
aussteigen {v} [stieg aus, ist ausgestiegen] araçtan inmek
der Aussteiger {sub} {m} araçtan inen
der Autodienst {sub} {m} araçla eve teslim
autofrei {adj} araç trafiğine kapalı
autofreie Zone {sub} {f} araç trafiğine kapalı alan
autofreier Sonntag {sub} {m} araç trafiğine kapalı pazar günü
die Autonummer {sub} {f} araç numarası
die Autonummer {sub} {f} araç plakası
das Autowaschen {sub} {n} araç yıkama
befahrbar {adj} [Fluss] araç geçmesine uygun
befahrbar sein {v} araç geçmesine uygun olmak
der Beziehungskauf {sub} {m} aracısız olarak üreticiden satın alma
bildlich {adj} aracılığıyla
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu