7 direkte Treffer gefunden für: antikor


25 indirekte Treffer gefunden für: antikor

Deutsch Türkisch
die Abwehrstoffe {sub} {pl} antikorlar
der Agardiffusionstest {sub} {m} antikor-antijen reaksiyonlarını inceleme testi
die Agglutinine {sub} {pl} antikorlar
das Agglutinogen {sub} {n} antikor serumu elde etmeye yarayan antijen
die Agglutinogene {sub} {pl} antikor serumu elde etmeye yarayan antijenler
das Antigen {sub} {n} [Med.] antikor meydana getiren madde
der Antikörper {sub} {m} [Med.] vücuda giren hastalık mikroplarını zararsız kılmak için organizmanın çıkardığı madde
der Antikörper {sub} {m} [Medizinisch, Abwehrstoff] direnç özdeği
die Antikörper {sub} {pl} antikorlar
Antikörper erzeugen {v} antikor üretmek
antikörperabhängig {adj} antikora bağlı
antikörperabhängige zellvermittelte Zytotoxizität {sub} {f} [ADCC] antikora bağlı hücre zehirlenmesi
das Antikörperbildner {sub} {n} anikor oluşturucu
das Antikörpergen {sub} {n} antikor geni
der Antikörpermangel {sub} {m} antikor azlığı
antikörperunabhängig {adj} antikordan bağımsız
die Antisera {sub} {pl} antikorlu şifa serumları
das Immunglobulin {sub} {n} antikor özelliği olan protein
die Immunglobuline {sub} {pl} antikor özelliği olan proteinler
das Acetylgalactosamin {sub} {n} A kan grubunda bulunan antikor
agglutinierender Antikörper {sub} {m} eklemeli antikor
allergischer Antikörper {sub} {m} allerjik antikor
homologer Antikörper {sub} {m} homolog antikor
monoklonaler Antikörper {sub} {m} monoklonal antikor
zytotoxische Antikörper hücre zehiri antikor
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu