5 direkte Treffer gefunden für: anlatım


50 indirekte Treffer gefunden für: anlatım

Deutsch Türkisch
die Ausdrucksfunktion {sub} {f} anlatımsallık işlevi
ausdrucksfähig {adj} anlatımsal
der Ausdruckshader {sub} {m} anlatım yanlışlıkları
der Ausdrucksunterricht {sub} {m} anlatım dersi
der Ausdrucksunterricht {sub} {m} anlatım ders
die Ausdrucksverarmung {sub} {f} anlatım yetersizleşmesi
das Ausdrucksvermögen {sub} {n} anlatım yeteneği
das Ausdrucksvermögen {sub} {n} anlatım yetisi
die Ausdrucksweise {sub} {f} anlatim tarzı
die Ausdrucksweise {sub} {f} anlatım tarzı
die Ausdrücke {sub} {pl} anlatımlar
die Brachylogie {sub} {f} anlatım zorluğu hastalığı
cantabile {adj} anlatım
die Einkleidung {sub} {f} anlatım biçimi
der Erzählstoff {sub} {m} anlatım malzemesi
der Erzählstrom {sub} {m} anlatım akışı
die Erzählungen {sub} {pl} anlatımlar
Erzählungs- anlatım-
die Erzählweise {sub} {f} anlatım üslubu
die Erzählzeit {sub} {f} anlatım zamanı
expressiv {adj} anlatımsal
die Stilistik {sub} {f} anlatım bilimi
stilistisch {adj} anlatım bakımından
die Stilkunde {sub} {f} anlatım bilgisi
die Stillehre {sub} {f} anlatım bilgisi
die Vorträge {sub} {pl} anlatımlar
amtliche Erklärung {sub} {f} resmi anlatım
der Apolog {sub} {m} güldürücü anlatım
arglistige Falschdarstellung {sub} {f} ardniyetli yanlış anlatım
aufregende Erzählung {sub} {f} ilginç anlatım
bildlich dargestellt mecazî anlatım
bildliche Darstellung {sub} {f} mecazî anlatım
bildlicher Ausdruck {sub} {m} mecazlı bir anlatım
chemische Formulierung {sub} {f} kimyasal anlatım
direkte Rede {sub} {f} [Grammatik] dolaysız anlatım
ein derber Ausdruck kaba bir anlatım
erzählerisch {adj} hikâyemsi anlatım
falsche Formulierung {sub} {f} yanlış anlatım
indirekte Rede {sub} {f} [Grammatik] dolaylı anlatım
indirekte Rede {sub} {f} dolaylı anlatım
die Kurzerzählung {sub} {f} kısa anlatım
mündliche Ausführung {sub} {f} sözlü anlatım
die Nacherzählung {sub} {f} yeniden anlatım
packende Schilderung {sub} {f} heyecanlandırıcı anlatım
die Periphrase {sub} {f} dolaylı anlatım
die Realistik {sub} {f} [Philosophie] gerçekçi anlatım
die Redefigur {sub} {f} etkili anlatım
die Schilderung {sub} {f} canlı anlatım
die Standarderzählung {sub} {f} standart anlatım
die Symbolik {sub} {f} mecazî anlatım
0.001sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu