16 direkte Treffer gefunden für: anlamlı


48 indirekte Treffer gefunden für: anlamlı

Deutsch Türkisch
ausdrucksvolles Gesicht {sub} {n} anlamlı yüz
ausdrucksvolles Gesicht {sub} {n} anlamlı yüz ifadesi
ausdrückende- anlamlı-
die Bedeutsamkeit {sub} {f} anlamlılık
bedeutungsvoller Blick {sub} {m} anlamlı bakış
bedeutungsvoll dreinblicken {v} anlamlı bakmak
bezeichnenderweise {adv} anlamlı olarak
bezeichnendes Wort {sub} {n} anlamlı söz
ein Mann von Bedeutung anlamlı bir adam
die Eindeutigkeit {sub} {f} anlamlılık
eine Sache von besonderer Bedeutung anlamlı bir şey
Frage von Bedeutung {sub} {f} anlamlı soru
für sinnliche Eindrücke empfänglich anlamlı hislere duyarlı
gedrängter Stil {sub} {m} anlamlı tarz
die Irrtumswahrscheinlichkeit {sub} {f} anlamlılık düzeyi
die Signifikanz {sub} {f} anlamlılık
das Signifikanzniveau {sub} {n} anlamlılık düzeyi
die Sinnhaftigkeit {sub} {f} anlamlılık
sinnvoll sein {v} anlamlı olmak
sprechende Blicke {sub} {pl} anlamlı gözler
die Wertziffer {sub} {f} anlamlı rakam
Ziffer mit Zahlenwert {sub} {m} anlamlı rakam
das Antonym {sub} {n} karşıtanlamlı
das Antonym {sub} {n} zıtanlamlı
anzüglich {adj} iki anlamlı
anzüglich {adj} çift anlamlı
bedeutungsgleich {adj} anlamlı
bedeutungsschwer {adj} zor anlamlı
bedeutungsvoller {adj} daha anlamlı
Das ist zweideutig bu iki anlamlı
dehnbar {adj} çok anlamlı
delphisch {adj} çift anlamlı
doppelbödig {adj} iki anlamlı
doppeldeutig {adj} iki anlamlı
doppeldeutig {adj} çift anlamlı
die Doppeldeutigkeit {sub} {f} çift anlamlı
doppelsinnig {adj} başka anlamlı
doppelsinnig {adj} iki anlamlı
doppelsinnig {adj} çift anlamlı
die Doppelwertigkeit {sub} {f} çift anlamlı
es ist viel zweckmäßiger bu daha çok anlamlı
für etwas von Bedeutung bir şey için anlamlı
geistreich {adj} (söz) anlamlı
geschichtlich bedeutend {adj} tarihi açıdan anlamlı
gleich bedeutend {adj} anlamlı
gleichbedeutend {adj} anlamlı
hochbedeutsam {adj} çok anlamlı
Hyperonym {adj} üstanlamlı
0.002sNützliche Links

Deutsche Sprache

Türkische Sprache

Deutsche Grammatik

Türkische Grammatik

Duden online

Türk Dil Kurumu